16.07.2020

Koulurakennuksen energiasimulointi Turussa

Energiaviisaat kaupungit -hankkeen pilottikohde Nummenpakan koulun Halisten yksikkö Turussa

Haasteet

Turun kaupungilla on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää CO2-päästöjä sekä pyrkiä kohti hiilineutraaliutta. Rakennusten energiankulutus on yksi merkittävistä päästölähteistä. Turun kaupungin tavoitteena on löytää kustannustehokkaita keinoja rakennusten energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseen.

Tavoitteet

Hankkeen aikana toteutettiin energiasimulointi Turussa sijaitsevassa Nummenpakan koulun Halisten yksikössä. Simuloinnin tavoitteena oli kartoittaa rakennuksen energiajärjestelmää sekä tuottaa ehdotuksia energiatehokkuustoimenpiteistä. Simuloinnissa kartoitettiin, suunniteltiin sekä laskettiin rakennuksen nykyisen energiajärjestelmän tilannetta sekä energiansäästötoimenpiteiden vaikutusta. Tarkastelussa selvitettiin toimenpiteiden laskennallinen energiansäästö sekä päästövähennys.  Lisäksi simuloinnissa huomioitiin toimenpiteiden elinkaarikustannukset ja päästövähennykset. Tarkastelu tehtiin energiankulutuksen seurantatietojen, rakennuksen teknisten tietojen ja suunnitelmien pohjalta. Tavoitteena oli löytää myös muihin samantyyppisiin rakennuksiin skaalattavia ratkaisuja.

Tulokset

Energiasimuloinnin tuloksena saatiin lukuisia potentiaalisia energiaremonttivaihtoehtoja kouluun, joista lähemmässä tarkastelussa oli kolme ratkaisua sekä kunkin vaihtoehdon elinkaarikustannus, -hiilidioksidisäästö sekä takaisinmaksuaika. Yksi edusti nopeaa ja helppoa energiaremonttia, toinen hieman työläämpää ja kattavampaa remonttia ja kolmas koulun perusteellista energiaremonttia. Selvityksen tuloksena huomattiin välittömästi ongelmia ilmanvaihtolaitteiden säädöissä, jotka johtivat lämmöntalteenoton vajaatoimintaan. Kevyin vaihtoehto olisi helposti skaalattavissa isoon osaan kaupungin rakennuskannasta tuottaen selviä päästö- ja kustannussäästöjä nopealla takaisinmaksuajalla. Toimenpide keskittyi pääsääntöisesti lämmöntalteenoton (LTO) säätöjen optimointiin.

Tarkastelun johdosta huomattiin joitakin vääriä säätöjä ja asiaa alettiin selvittämään. Tarkempi tarkastelu tehdään kelien viiletessä, jolloin mahdolliset lämpötilapoikkeamat havaitaan paremmin. Helposti skaalattavaa kevyttä energiaremonttia on tarkoitus esitellä vielä laajemmin kaupungin sisällä.

Kumppanit

Turun kaupungin Tilapalvelukeskus, Sweco Oy

Lisätietoja: Kalervo Tuomi, kalervo.tuomi(at)turku.fi

Lisää pilotteja

Turun palvelurakennusten energiadatan visualisointikokeilu

15.07.2020

Haasteet Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on tavoitteena löytää uusia ratkaisuja siihen, millä tavalla dataa voidaan hyödyntää ja visualisoida niin, että se on erilaisille käyttäjille ymmärrettävää ja auttaa tekemään energiaviisaita valintoja. Tavoitteet  Punnu Gamesin kanssa toteutetussa kokeilussa testattiin uusia ratkaisuja julkisten rakennusten datan esittämiseen pelillisyyttä ja visualisointia hyödyntäen. Kokeilua varten luotiin sovellus, jonka kautta testaajat pystyivät tarkastelemaan […]

Elinkaarilaskenta osana palvelutilaverkkotarkasteluja Helsingissä

03.07.2020

Haasteet Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tämä tavoite aiheuttaa merkittäviä muutospaineita kaupungin uusien ja perusparannettavien palvelurakennusten suunnitteluun ja toteutukseen, sillä kaikissa vaiheissa on huomioitava tehtävien päätösten vaikutus myös kasvihuonekaasupäästöihin ja elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Jo ennen yksittäisen tilahankkeen käynnistymistä palvelutilaverkkotasolla arvioidaan, peruskorjataanko olemassa olevaa rakennuskantaa vai puretaanko ja rakennetaan tilalle uutta. Jatkossa erilaisista tilavaihtoehdoista tarvitaan […]

Rakennushankkeiden hiilijalanjälkilaskenta osana suunnittelun ohjausta Helsingissä

03.07.2020

Haasteet Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tämä tavoite aiheuttaa merkittäviä muutospaineita kaupungin uusien ja perusparannettavien palvelurakennusten suunnitteluun ja toteutukseen, sillä kaikissa vaiheissa on huomioitava tehtävien päätösten vaikutus myös kasvihuonekaasupäästöihin ja elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Helsingin kaupungin palvelurakennushankkeisiin on vähitellen sisällytetty rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaa jo heti hankesuunnitteluvaiheesta lähtien. Pelkkä hiilijalanjäljen laskeminen ei kuitenkaan takaa vähähiilistä […]

Sofiankadun päiväkodin hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

26.06.2020

Haasteet Turun kaupungilla on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää CO2-päästöjä sekä pyrkiä kohti hiilineutraaliutta. Jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa, myös rakentamisen CO2-päästöjä on saatava alas. Turun kaupungin yhtenä tavoitteena on kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskentaa, jotta eri vaihtoehtoja voidaan paremmin vertailla suunnittelun eri vaiheissa ja ohjata rakentamista vähäpäästöiseen suuntaan. Tavoitteet  Työn tavoitteena on laskea suunnitelmien perusteella […]

Skanssin monitoimitalon hankesuunnitteluvaiheen elinkaariratkaisut

26.06.2020

Haasteet Skanssin alue on kasvava ja kehittyvä kaupunginosa, jossa on käynnissä useampi asemakaavoitusprosessi. Alueelle tavoitellaan noin 7000 – 8000 uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä. Skanssiin rakennetaan ekologista ja yhteisöllistä kaupunginosaa, jonka tavoitteena on olla energiatehokkuuden edelläkävijäalue. Alueelle tarvitaan kaupungin palveluja, joista hankesuunnitteluvaiheessa on Skanssin monitoimitalo, jonne tulisi mahdollisesti ykkösvaiheessa ala- ja yläkoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta, […]

Turun Kupittaan liikunta-alueen energiasimulointi ja elinkaarilaskelmat

26.06.2020

Haasteet Turun kaupungin tavoitteena on vähentää päästöjä ja saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2029 mennessä. Rakennusten energiankulutus on yksi merkittävistä päästölähteistä. Turun Kupittaan liikunta-alueella sijaitsee useita urheilurakennuksia ja kenttiä. Alueen kiinteistöissä esiintyy eri vuodenaikoina samanaikaisia jäähdytyksen ja lämmityksen tarpeita, jotka mahdollistavat energiavirtojen alueellisen kierrätyksen ja primäärienergiankulutuksen vähentämisen. Rakennusten toisistaan poikkeavat energian tarpeet mahdollistavat myös paremman uusiutuvan energian […]

Energiaviisas koululainen -viestintäkonseptin pilotointi Turussa

05.06.2020

Turussa Paattisten koulussa kokeiltiin syksyllä 2019 Valonian suunnittelemaa viestinnällistä ja toiminnallista konseptia, jonka avulla on tarkoitus tuoda energiatehokkuuden ja energiaviisaan toiminnan teemoja lähemmäs alakouluikäisiä ja aktivoida heitä tarkastelemaan koulurakennusta tarkemmin tästä näkökulmasta Haasteet Julkisten rakennusten käyttäjät eivät koe omaa rooliaan ja toimintansa vaikutuksia merkittäviksi rakennuksen energiankulutuksen kannalta. Erityisesti kouluympäristössä on tarpeellista löytää keinoja, joilla aktivoidaan […]

Haukiputaan paloasemalla pyritään säästämään energiaa datan avulla

02.06.2020

Haasteet Mitä dataa tulee kerätä, jotta se edistäisi kiinteistön energiatehokkuutta? Ratkaisuja etsittiin nopeiden kokeilujen kilpailuiden kautta. Pilottikiinteistö on Haukiputaan paloasema Oulussa. Tavoitteet Kokeilussa tehdään IoT-pohjaisen anturijärjestelmän ja kiinteistön automaatiojärjestelmän välille integraatio. Integrointi mahdollistaa kokeilussa toteutettavan olosuhteiden hallinnan parantamisen, sekä ilmanvaihdon ohjausmuutoksella saavutettavan energiansäästön asiakkaan hyödyksi. Kokeilussa asennetaan 8 erilaista olosuhdeanturia. Kokeilussa haetaan energiansäästöjä ja olosuhdehallinnan […]

Oulunsalossa visualisoidaan käyttäjille olosuhteita ja energiankulutusta

01.06.2020

Haasteet Oulunsalon Kirkonkylän koululle on pilotoitu Fourdegin järjestelmää. Koulussa optimoidaan huoneen tarkkuudella mukava/sopiva tai oikea lämpötila ja sisäilman laatu, kun tilat ovat käytössä. Iltaisin ja viikonloppuisin vähennetään turvallisesti sovituissa rajoissa lämmitystä, kun ilmanvaihtokin on pienemmällä ja automaattisesti opittuna ennakoiden palautetaan mukava lämpötila valmiiksi, kun kiinteistö on taas käytössä. Tällaista näkymää saadaan ulos heidän oman järjestelmän […]

Oulussa tehtiin Raksilan urheilualueen energiavisio

01.06.2020

Haasteet Alueella on suuria urheilukiinteistöjä: Oulun uimahalli, Oulun jäähalli, Ouluhalli, pesäpallostadion, tekojääkenttä sekä harjoitusjäähalli. Harjoitusjäähallia lukuun ottamatta kiinteistöt ovat kaupungin omistuksessa. Rakennusten yhteenlaskettu energiankulutus on 16 400 MWh. Energiavirtojen selvitys alueella on tarpeellista, koska alueella on tällä hetkellä menossa suuria perusparannuksia sekä rakennetaan uudisrakennusta. Uimahallin hankeselvitys odottaa päätöstä uudisrakennuksesta tai peruskorjauksesta. Tavoitteet Tiedossa on ollut, että jäähallista […]

Kumppanuusmallien kehittäminen energiatehokkuuteen Turussa

18.05.2020

Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa Turkun ja Helsingin kaupunkien tavoitteena on kehittää yhdessä markkinoiden ja konsulttien kanssa uudistettuja ESCO-malleja – energiatehokkuuskumppanuusmalleja, niin että ne vastaavat paremmin sekä yritysten että kaupunkien tavoitteisiin.  Turussa malleja pilotoidaan neljässä eri palvelurakennuksessa tavoitteena energiatehokkuuden ja olosuhteiden parantaminen.

Selvitys pohjavesienergian hyödyntämisestä Turun Skanssissa

30.04.2020

Haasteet Energiaviisaat kaupungit -hankkeen Turun kaupungin pilottialueelle Skanssiin rakennetaan ekologista ja yhteisöllistä kaupunginosaa, jonka tavoitteena on olla energiatehokkuuden edelläkävijäalue. Turun kaupunki kehittää Skanssin aluetta asuinalueena, jossa pyritään kehittämään uudenlaisia energian tuotannon, käytön ja seurannan ratkaisuja. Tavoitteet Skanssin kaupunginosa sijaitsee osittain pohjavesialueella. Kevään 2020 aikana selvitetään, kuinka hyvin pohjavesivarastoon sitoutunut energia olisi hyödynnettävissä. Erityisesti tutkitaan mahdollisuutta […]

Elinkaaren hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskelmat rakentamisessa Tampereella

28.04.2020

Haasteet Energiatehokkaiden rakennusten kehittämisessä on tarve ohjata kaupungin palvelurakennusten elinkaarta kokonaisuutena jo suunnittelun alkuvaiheessa, jotta todelliset rakentamisen elinkaaren vaikutukset tuleva huomioiduiksi. Mm. investointikustannuksen ja käyttökustannuksen rinnalla hankkeiden arvioinnissa on tarve saada huomioitua myös kaupungin strategisten tavoitteiden mukainen hiilineutraalius. Tavoitteet Tavoitteena on kartoittaa, kehittää ja ottaa käyttöön yhdessä arkkitehtien ja rakennusliikkeiden kanssa osaamista ja työkaluja, joilla […]

Energiapalvelualusta-pilotti Tampereella

28.04.2020

Haasteet Energiajärjestelmä muuttuu yhä älykkäämmäksi ja hajautetummaksi. Yhä pienempien, hajanaisempien ja moninaisempien energiaresurssien entistäkin tehokkaampi hallitseminen sekä avoimen markkinan mahdollistaminen ovat haasteita, jotka poikkileikkaavat koko energia-alaa. Yksi mahdollinen ratkaisu ongelmaan on energiapalveluiden tarjoaminen, myyminen ja ostaminen alustan avulla. Jotta energiapalvelualustan, energia-alan Foodora tai Wolt, käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa ja käyttöä saataisiin skaalattua, seuraavat asiat on […]

Superkortteleiden energiankulutuksen ja -tuotannon simulointi Hiedanrannassa

28.04.2020

Haasteet Tampereen kaupungin keskeisenä tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä. Hiedanrannan uuden kaupunginosan tavoitteena on olla 25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan alue, joka toimii hiilinieluna. Alueen kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti alueelle rakennetaan kaksisuuntaiset avoimet energiaverkot, joiden kautta alueen energiavirtoja voidaan tasata niin kutsuttujen superkortteleiden välillä. Superkorttelit ovat monimuotoisesti asumista ja palveluita yhdistäviä suuria […]

Vuoreksen nollaenergiakortteli

24.04.2020

Haasteet Tampereen kaupunki järjesti Vuoreksen Isokuusen kaupunginosaan sijoittuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 21.3. – 14.6.2019. Kilpailussa etsittiin toteutusmalleja Vuoreksen Isokuusen puurakentamisalueen keskustakorttelille. Tavoitteet Tavoitteena oli löytää erityisesti korttelitason älykkäitä ja innovatiivisia energiaratkaisuja, jotka hyödyntävät vähäpäästöisiä energiamuotoja, esineiden internetiin perustuvia ratkaisuja sekä käyttäjälähtöisiä palveluita. Kortteli on osa Isokuusen puurakentamisen aluetta. Energiaratkaisujen lisäksi kilpailussa etsittiin toteutusmallia asuinalueen tiiviille, […]

Sisäilmatietojen visualisointi ja hyödyntäminen palvelurakennuksissa Tampereella

14.04.2020

Haasteet Pilotin kohteena ovat Tampereen kaupungin Leinolan lukio, Tampereen kaupungin Klassillinen lukio ja Tampereen kaupungin Keskusvirastotalo. Leinolan koulukiinteistö, joka on rakennettu 1993, koostuu kolmesta rakennuksesta– useampaan kertaan laajennetusta päärakennuksesta ja lisärakennuksesta sekä sen laajennusosasta. Lisärakennuksen laajennusosa on vuokratila. Klassiseen lukioon kuuluu 1905 rakennettu vanha osa sekä vuonna 1964 rakennettu ja hiljattain remontoitu (2013-2016) uusi osa. […]

Energia- ja olosuhdetieto näkyville kouluissa Helsingissä

19.03.2020

Haasteet Palvelurakennusten kuten koulujen käyttäjillä ei ole ymmärrystä tai mahdollisuutta saada tietoa oman toimintansa vaikutuksista palvelurakennusten sisäolosuhteisiin tai energiankulutukseen. Lisäksi rakennuksista kerättävä tieto on hajallaan eri järjestelmissä. Kaupungin toimijoilla ei ole hyvää yleiskuvaa siitä, mitä mahdollisuuksia datan kerääminen ja visualisointi mahdollistaa. Tavoitteet Tavoitteenamme Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on tehdä viiden pilottikohteemme olosuhteet, kuten esimerkiksi huonelämpötilat, hiilidioksidiarvot […]

Sisäilmaolosuhteiden seurannan kehittäminen Turussa

10.03.2020

Haasteet Turun kaupungin tilapalvelukeskuksella on tarve kehittää jatkuvatoimista anturointia kiinteistöissään, jotta kiinteistöjen sisäilmasto-olosuhteet voidaan todentaa ja hyvä sisäilmasto varmistaa. Näin voidaan edistää Turun kaupungin strategiaa terveellisistä, viihtyisistä ja energiatehokkaista palvelukiinteistöistä. Tavoitteet Tavoitteena on testata erilaisia ratkaisuja sisäilmaolosuhteiden anturointiin erilaisissa pilottikiinteistöissä sekä kehittää yhdessä yrityksen kanssa ratkaisuja kerättävän datan hyödyntämiseen ja visualisointiin. Sisäilmasto-olosuhteiden seurannalla voidaan varmistaa […]

Energian visualisointi ja käyttäjien ohjaus Turun palvelurakennuksissa

10.03.2020

Haasteet Palvelurakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, käyttäjillä ei ole ymmärrystä tai mahdollisuutta saada tietoa oman toimintansa vaikutuksista palvelurakennusten energiankulutukseen. Lisäksi rakennuksista kerättävä tieto on hajallaan eri järjestelmissä. Datan visualisoinnilla ja käyttäjiä ohjaamalla voidaan lisätä rakennusten käyttäjien tietoa oman rakennuksen toiminnasta ja energiankulutuksesta sekä edistää rakennuksen energiaviisasta käyttöä. Tavoitteet Tavoitteenamme Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on tehdä omassa […]

Energiaviisaiden kaupunkien ja kaupunkilaisten peli

10.03.2020

Haasteet Rakennetun ympäristön energiatehokkuudella on merkittävä rooli kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Haasteiden taklaamiseen tarvitaan erilaisia ja eri käyttäjäryhmille sopivia ratkaisuja. Pelillistämisen mahdollisuuksia kaupunkilaisten innostamisessa hiilineutraaliutta tukevan toiminnan toteuttamiseksi ei ole vielä juurikaan tutkittu. Pelillistäminen voi auttaa löytämään mielenkiintoisia keinoja motivoida kuluttajia ja innostaa hauskalla tavalla kaupunkilaiset, kaupungit ja yritykset yhteen! Tavoitteet Tavoitteena on tehdä rakennusten energiankulutusta […]

Skanssin alueen energiaratkaisujen suunnittelu ja toteutus Turussa

10.03.2020

Haasteet Energiaviisaat kaupungit -hankkeen Turun kaupungin pilottialueelle Skanssiin rakennetaan ekologista ja yhteisöllistä kaupunginosaa, jonka tavoitteena on olla energiatehokkuuden edelläkävijäalue. Turun kaupunki kehittää Skanssin aluetta asuinalueena, jossa pyritään kehittämään uudenlaisia energian tuotannon, käytön ja seurannan ratkaisuja. Tavoitteet Hankkeessa tavoitteena on kehittää uusia tapoja, joilla kannustetaan muun muassa alueelle rakentavia yrityksiä ja muita toimijoita toteuttamaan energiatehokkuutta edistäviä […]

Energia- ja olosuhdetietojen seurantaohjelmistot ja visualisointi eri käyttäjäryhmille

10.03.2020

Haasteet Erityisesti julkisella sektorilla on vaikeuksia tehdä ratkaisuja systemaattisesti kiinteistöjen ylläpidossa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä käyttäjien energia- ja olosuhdetietoisuutta sekä tarjota informaatiota helposti ja ymmärrettävässä muodossa. Hankkeella pyritään luomaan monistettava käytäntö päätöksentekoon ja löytää muitakin energiatehokkuuden mittareita kWh/m2 rinnalle. Tavoitteet Tavoitteena on kehittää käyttäjälähtöistä palvelumuotoilua hyödyntäen kiinteistön energia-, päästö- ja olosuhdetietojen jakamista käyttäjälle energianseurantaohjelmiston kautta. […]

Vuorovaikutteinen IoT-kartta

10.03.2020

Haasteet IoT-mittaus ja -monitorointi on yleistynyt. Citynomadin SaaS-palvelu yhdistää sekä ulko- että sisätilan kartat ja IoT-syötteet. Tämä mahdollistaa monitorointia koskevan yllätyksellisenkin informaation nopean havainnoinnin. Havainnoitu tieto on mahdollista viedä API:n kautta toiminnan ohjausjärjestelmiin. Lisäksi tieto tallennetaan big data -periaatteella ja tarvittaessa se voidaan AI-analysoida. Pilotti on tehnyt POC-toteutuksen, joka on konkreettinen esimerkki ja se on […]

Kiinteistöjen olosuhdetietojen selkeällä esityksellä nopeisiin parannuksiin

10.03.2020

Haasteet Kiinteistöjen sisäilmaongelmat aiheuttavat taloudellisten vaikutusten lisäksi myös ihmisten terveyteen, hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin ja turvaan liittyviä ongelmia. Sisäilmaongelmat heikentävät tilojen viihtyisyyttä, samalla aiheuttaen myös oireilua ja sairastumisia. Valtaosa sisäilmaongelmiin liittyvistä oireista ovat sellaisia, että niistä voidaan päästä eroon, kun tilanteeseen puututaan nopeasti ja olosuhteet saadaan kuntoon. Loopshoren jatkuvatoiminen kiinteistöjen olosuhdemittaus yhdessä tiloista kerätyn käyttäjien […]

Kumppanuusmallien kehittäminen energiatehokkuuteen Helsingissä

10.03.2020

 Haasteet Koulut, liikuntahallit, päiväkodit ynnä muut palvelukiinteistöt ovat merkittäviä energiankuluttajia kaupungeissa ja niissä on edelleen suuri mahdollisuus tehostaa energian käyttöä, vähentää korjausvelkaa ja pienentää Hiilineutraali Helsinki -ohjelman mukaisesti hiilijalanjälkeä. Yritysten ja kaupunkien välistä energiansäästöyhteistyötä on tehty muun muassa ESCO-mallin (ESCO = Energy Saving COmpany) pohjalta. Näissä malleissa yritykset tekevät energiansäästötoimenpiteitä kiinteistöissä ja kaupunki maksaa yrityksille […]

Kaupungin palvelurakennukset virtuaalivoimalaitoksena Helsingissä

10.03.2020

Haasteet Sähkön kulutus ja tuotanto vaihtelevat suuresti eri aikoina. Tasapainottamisesta huolehtii Fingrid säätösähkömarkkinoilla.  Sähkön kulutusta säätämällä voidaan auttaa hetkellistä kulutuksen ja tuotannon tasapainottamista. Kysyntäjoustolla voi lisäksi olla vaikutusta niin sanottujen tehohuippujen leikkaamisessa energiantuotannossa, jolloin voitaisiin vähentää tarvetta ajaa saastuttavia varavoimalaitoksia. Tavoitteet Tavoitteena on selvittää, miten on mahdollista osallistua säätösähkömarkkinoiden tasapainottamiseen valtakunnallisesti sekä sähkön kulutuksen vähentäminen […]

Tilahankkeiden elinkaariohjausmallin kehittäminen Helsingissä

10.03.2020

Haasteet Helsinki pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna 2035 ja tämä tavoite aiheuttaa merkittäviä muutospaineita kaupungin uusien ja perusparannettavien palvelurakennusten suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeita ohjaavat elinkaari-, energia- ja ympäristötavoitteet ovat aiemmin olleet ripoteltuina hajanaisesti moniin eri ohjeisiin ja asiakirjoihin eikä suunnitteluratkaisujen vaikutuksia rakennuksen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen ole arvioitu lainkaan.   Tavoitteet Tavoitteena on laatia ohjausmalli, joka kokoaa […]

Investointien hiilijalanjäljen ja kustannusten elinkaarilaskennan kehittäminen Turussa

10.03.2020

Haasteet 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kaupungeilla (Espoo, Helsinki, Tampere, Oulu, Turku, Vantaa) on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää CO2-päästöjä sekä pyrkiä kohti hiilineutraaliutta. Jotta kaupungit voivat saavuttaa ilmastotavoitteensa, myös rakentamisen CO2-päästöjä on saatava alas. Tavoitteet Kaupunkien yhtenä tavoitteena on kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskentaa, jotta eri vaihtoehtoja voidaan paremmin vertailla suunnittelun eri vaiheissa ja ohjata […]