08.05.2020

Energiaviisaan asumisen pilotit Moreeniassa Tampereella

Haasteet

Arkeen on joskus vaikea ujuttaa energiaviisautta. Energia on liian halpaa, eikä se kiinnosta. Päivä on monesti kiireinen ja arki on vauhdikasta, joten ei ole aikaa miettiä eri ratkaisuja.

Tavoitteet

Miten asukkaana voi tulla tietoisemmaksi omista valinnoistaan ja vaikutusmahdollisuuksistaan energiankulutukseen? Käyttöliittymän tulee olla helppo,välitön ja mielellään kielivarianttivapaa, Tampereellakin pelkästään Vuokratalosäätiön kohteissa asuu yli 50 kansalaisuutta. Tämän vuoksi on tärkeää kehittää uusia ratkaisuja energiankäytön seuraamiseen, visualisointiin ja mittaamiseen sekä eri vaihtoehtojen vertailuun.

Tulokset

  • Atea laskee ihmismäärän tiloissa tunnistamatta ihmistä, mittaa ilmanlaadun, hoitaa varauskalenterit ja avustaa ihmistä ja kiinteistöautomaatiota älykkäästi kohti energiatehokkuutta. Jos varauskalenteri ei näytä varausta ja ketään ei ole tiloissa, voidaan jäähdytystä tai lämmitystä ja ilmanvaihtoa säädellä. Kun ihminen on tulossa paikalle, olosuhteet optimoidaan oikeiksi.
  • Collapick Oy on tiivistänyt kaikki maailman standardit ja mittaukset yhteen kuvaan. Älypuhelimen näytöllä näkyvä omena on vihreä ja hymyilee, kun kaikki on kunnossa ja oma toiminta ryhdikästä. Kokeile näkymää Ekokumppaneiden toimistotiloista. Collapick saa datansa muun muassa Empower Oy:n sensoreista.
  • Code Control Oy teki koukuttavan pelin avoimella lähdekoodilla. Tätä peliä voi pelata yksin, perheenä, taloyhtiönä tai vaikka kaupunkina toista kaupunkia vastaan. Alusta on kehitettävissä ja siihen saa ajantasaiset kulutustiedot esimerkiksi sähköstä ja vedestä. Peli voi myös tehdä ehdotuksia taloyhtiötasolla, esimerkiksi pyykkien kuivaus parvekkeella kesäisenä lauantaina kuivausrummun sijaan. Voit kokeilla peliä fiksu.codecontrol.fi.
  • Empower Oy on toteuttanut helposti ymmärrettävän digitaalisen kaksosen. Vanhastakin rakennuksesta saa digitaalisen ottamalla 360-valokuvat ja liittämällä kuvaan sensorit, mittapisteet, huoltohistorian ja ennusteita. Käytännössä siis mitä vain. Jos asukas kertoo esimerkiksi vedontunteesta, huoltomies pääsee digitaalisesti katsomaan, ovatko patterit päällä ja toimiiko ilmanvaihto. Ihmistä ei tunnisteta, mutta rakennuksen ja huonetason kunto sekä toiminnallisuus nähdään tarkasti. Pilottikohteessa myös keittiön kahvinkeitin liitettiin Empowerin digitaaliseen kaksoseen, jonka jälkeen puhelimella pystyi tarkistamaan, onko kahvi tuoretta. Samoin voisi toteuttaa myös hälytykse esimerkiksi tilanteessa, jossa kahvinkeitin on päällä ja ketään ei ole paikalla. Kuvallista digitaalista kaksosta voi käyttää myös osana pelastussuunnitelmaa, esimerkiksi savusukelluksen yhteydessä.
  • Talotohtorit-palveluun on liitetty runsaasti sensoreita, joista palvelu luo selkeän huoltomiesnäkymän. Alustan vahvuus on joustavuus, siihen voi luotettavasti liittää monipuolisesti eri tietokanavia jalostaen yhden näkymän huoltomiehelle tai kiinteistönomistajalle.
  • Loopshore toi Moreeniaan LoopOne-sensorit, jotka mittaavat ilmanlaadun ja ympäristöolosuhteet tarkasti. Palautteenantokanavana asukkaalla on käytössään helppo QR-koodi, jolla saa annettua palautetta huoneesta jopa sekunneissa. Samaa sensoriaalisuutta käytetään myös kaihtimien ohjauksessa (Solar Kaihdin Ky). Jos ulkona on 30 astetta lämmintä ja aurinko paistaa, kaihtimet voidaan ohjelmoida menemään kiinni estäen energian sisällevirtaus ja taloautomaatiolle voidaan laittaa viesti, ettei tarvitse jäähdyttää 21 asteeseen vaan 27 astetta on ihan hyvä. Kun ihmisiä on paikalla, olosuhteet optimoidaan ihmiselle sopivaksi.
  • Schneider EcoStruxure on paljon muutakin kuin kiinteistöautomaatiojärjestelmä. Se on alusta, johon liittyä ja joka muodostaa ajantasaisia tietoja kiinteistön huoltohenkilöstölle ja omistajalle auttaen suunnittelukustannusten sekä ylläpitokustannuksen laskemisessa sekä hiilijalanjäljen pienentämisessä. Uusia teknologioita voidaan liittää turvallisuus huomioituna tähän järjestelmään.
  • Helen toi pilottiin mukaan Kiinteistövahti-palvelunsa. Esimerkiksi kerrostalon lämmitys voidaan optimoida, jolloin huoneissa on Helenin sensorit, jotka mittaavat ilmanlaadun ja lämpötilan. Palvelu laskee parametrit, joilla ohjata koko kiinteistöä energiatehokkaasti. Edullinen ja toimiva ratkaisu. .
  • Metosin Oy:n pilotti on luotettava, langaton ja siirrettävä kävijälaskuri, jonka voi asentaa esimerkiksi ovenpieleen. Ihmistä ei tunnisteta, mutta sensori laskee, montako ihmistä oviaukosta kulkee. Helppo ja selkeä käyttöliittymä ja erittäin nopea käyttöönotto.

Kumppanit

Atea, Collapick Oy, Code control Oy, Empower Oy, Talotohtorit, Loopshore, Schneider, Helen, Metosin Oy

Lisää pilotteja

Koulurakennuksen energiasimulointi Turussa

16.07.2020

Turkulaisessa Nummenpakan koulun Halisten yksikössä toteutettiin energiasimulointi, jonka tavoitteena oli kartoittaa rakennuksen energiajärjestelmää sekä tuottaa ehdotuksia energiatehokkuustoimenpiteistä. Simuloinnissa kartoitettiin, suunniteltiin sekä laskettiin rakennuksen nykyisen energiajärjestelmän tilannetta sekä energiansäästötoimenpiteiden vaikutusta.

Rakennushankkeiden hiilijalanjälkilaskenta osana suunnittelun ohjausta Helsingissä

03.07.2020

Tavoitteena on määritellä hiilijalanjälkilaskennan prosessi eli mitä kannattaa tarkastella missäkin hankkeen vaiheessa. Tavoitteena on myös kasvattaa ymmärrystä hiilijalanjälkeen vaikuttavista suunnitteluratkaisuista sekä tavoiteltavasta tasosta. Työn tuloksena syntyy kuvaus prosessista, jonka mukaisesti hiilijalanjälki arvioidaan hankkeiden eri vaiheissa oikea-aikaisesti ja suunnittelua ohjaavasti.

Energiaviisas koululainen -viestintäkonseptin pilotointi Turussa

05.06.2020

Tekemisen, tutkimisen ja tiedonkeruun avulla alakouluikäiset tutustuvat energiateemaan ja aiheeseen kytkeytyviin sisältöihin, esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja ymmärtävät konseptin toteutuksen myötä hieman paremmin oman roolinsa rakennuksen käyttäjänä. Teemaa tuodaan näkyväksi koko koulurakennuksessa muun muassa värikkäiden infojulisteiden avulla, mutta pyritään tarjoamaan myös syventävää taustatietoa, miksi esimerkiksi vettä on tärkeää säästää.

Selvitys pohjavesienergian hyödyntämisestä Turun Skanssissa

30.04.2020

Haasteet Energiaviisaat kaupungit -hankkeen Turun kaupungin pilottialueelle Skanssiin rakennetaan ekologista ja yhteisöllistä kaupunginosaa, jonka tavoitteena on olla energiatehokkuuden edelläkävijäalue. Turun kaupunki kehittää Skanssin aluetta asuinalueena, jossa pyritään kehittämään uudenlaisia energian tuotannon, käytön ja seurannan ratkaisuja. Tavoitteet Skanssin kaupunginosa sijaitsee osittain pohjavesialueella. Kevään 2020 aikana selvitetään, kuinka hyvin pohjavesivarastoon sitoutunut energia olisi hyödynnettävissä. Erityisesti tutkitaan mahdollisuutta […]

Elinkaaren hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskelmat rakentamisessa Tampereella

28.04.2020

Haasteet Energiatehokkaiden rakennusten kehittämisessä on tarve ohjata kaupungin palvelurakennusten elinkaarta kokonaisuutena jo suunnittelun alkuvaiheessa, jotta todelliset rakentamisen elinkaaren vaikutukset tuleva huomioiduiksi. Mm. investointikustannuksen ja käyttökustannuksen rinnalla hankkeiden arvioinnissa on tarve saada huomioitua myös kaupungin strategisten tavoitteiden mukainen hiilineutraalius. Tavoitteet Tavoitteena on kartoittaa, kehittää ja ottaa käyttöön yhdessä arkkitehtien ja rakennusliikkeiden kanssa osaamista ja työkaluja, joilla […]

Energiapalvelualusta-pilotti Tampereella

28.04.2020

Haasteet Energiajärjestelmä muuttuu yhä älykkäämmäksi ja hajautetummaksi. Yhä pienempien, hajanaisempien ja moninaisempien energiaresurssien entistäkin tehokkaampi hallitseminen sekä avoimen markkinan mahdollistaminen ovat haasteita, jotka poikkileikkaavat koko energia-alaa. Yksi mahdollinen ratkaisu ongelmaan on energiapalveluiden tarjoaminen, myyminen ja ostaminen alustan avulla. Jotta energiapalvelualustan, energia-alan Foodora tai Wolt, käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa ja käyttöä saataisiin skaalattua, seuraavat asiat on […]

Superkortteleiden energiankulutuksen ja -tuotannon simulointi Hiedanrannassa

28.04.2020

Haasteet Tampereen kaupungin keskeisenä tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä. Hiedanrannan uuden kaupunginosan tavoitteena on olla 25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan alue, joka toimii hiilinieluna. Alueen kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti alueelle rakennetaan kaksisuuntaiset avoimet energiaverkot, joiden kautta alueen energiavirtoja voidaan tasata niin kutsuttujen superkortteleiden välillä. Superkorttelit ovat monimuotoisesti asumista ja palveluita yhdistäviä suuria […]

Vuoreksen nollaenergiakortteli

24.04.2020

Haasteet Tampereen kaupunki järjesti Vuoreksen Isokuusen kaupunginosaan sijoittuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 21.3. – 14.6.2019. Kilpailussa etsittiin toteutusmalleja Vuoreksen Isokuusen puurakentamisalueen keskustakorttelille. Tavoitteet Tavoitteena oli löytää erityisesti korttelitason älykkäitä ja innovatiivisia energiaratkaisuja, jotka hyödyntävät vähäpäästöisiä energiamuotoja, esineiden internetiin perustuvia ratkaisuja sekä käyttäjälähtöisiä palveluita. Kortteli on osa Isokuusen puurakentamisen aluetta. Energiaratkaisujen lisäksi kilpailussa etsittiin toteutusmallia asuinalueen tiiviille, […]

Sisäilmatietojen visualisointi ja hyödyntäminen palvelurakennuksissa Tampereella

14.04.2020

Haasteet Pilotin kohteena ovat Tampereen kaupungin Leinolan lukio, Tampereen kaupungin Klassillinen lukio ja Tampereen kaupungin Keskusvirastotalo. Leinolan koulukiinteistö, joka on rakennettu 1993, koostuu kolmesta rakennuksesta– useampaan kertaan laajennetusta päärakennuksesta ja lisärakennuksesta sekä sen laajennusosasta. Lisärakennuksen laajennusosa on vuokratila. Klassiseen lukioon kuuluu 1905 rakennettu vanha osa sekä vuonna 1964 rakennettu ja hiljattain remontoitu (2013-2016) uusi osa. […]

Energia- ja olosuhdetieto näkyville kouluissa Helsingissä

19.03.2020

Haasteet Palvelurakennusten kuten koulujen käyttäjillä ei ole ymmärrystä tai mahdollisuutta saada tietoa oman toimintansa vaikutuksista palvelurakennusten sisäolosuhteisiin tai energiankulutukseen. Lisäksi rakennuksista kerättävä tieto on hajallaan eri järjestelmissä. Kaupungin toimijoilla ei ole hyvää yleiskuvaa siitä, mitä mahdollisuuksia datan kerääminen ja visualisointi mahdollistaa tai mitä vaatimuksia se asettaa datan laadulle ja yhteyksille. Tavoitteet Tavoitteenamme Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa […]

Kumppanuusmallien kehittäminen energiatehokkuuteen Helsingissä

10.03.2020

 Haasteet Koulut, liikuntahallit, päiväkodit ynnä muut palvelukiinteistöt ovat merkittäviä energiankuluttajia kaupungeissa ja niissä on edelleen suuri mahdollisuus tehostaa energian käyttöä, vähentää korjausvelkaa ja pienentää Hiilineutraali Helsinki -ohjelman mukaisesti hiilijalanjälkeä. Yritysten ja kaupunkien välistä energiansäästöyhteistyötä on tehty muun muassa ESCO-mallin (ESCO = Energy Saving COmpany) pohjalta. Näissä malleissa yritykset tekevät energiansäästötoimenpiteitä kiinteistöissä ja kaupunki maksaa yrityksille […]

Kaupungin palvelurakennukset virtuaalivoimalaitoksena Helsingissä

10.03.2020

Haasteet Sähkön kulutus ja tuotanto vaihtelevat suuresti eri aikoina. Tasapainottamisesta huolehtii Fingrid säätösähkömarkkinoilla.  Sähkön kulutusta säätämällä voidaan auttaa hetkellistä kulutuksen ja tuotannon tasapainottamista. Kysyntäjoustolla voi lisäksi olla vaikutusta niin sanottujen tehohuippujen leikkaamisessa energiantuotannossa, jolloin voitaisiin vähentää tarvetta ajaa saastuttavia varavoimalaitoksia. Tavoitteet Tavoitteena on selvittää, miten on mahdollista osallistua säätösähkömarkkinoiden tasapainottamiseen valtakunnallisesti sekä sähkön kulutuksen vähentäminen […]

Tilahankkeiden elinkaariohjausmallin kehittäminen Helsingissä

10.03.2020

Haasteet Helsinki pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna 2035 ja tämä tavoite aiheuttaa merkittäviä muutospaineita kaupungin uusien ja perusparannettavien palvelurakennusten suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeita ohjaavat elinkaari-, energia- ja ympäristötavoitteet ovat aiemmin olleet ripoteltuina hajanaisesti moniin eri ohjeisiin ja asiakirjoihin eikä suunnitteluratkaisujen vaikutuksia rakennuksen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen ole arvioitu lainkaan.   Tavoitteet Tavoitteena on laatia ohjausmalli, joka kokoaa […]

Investointien hiilijalanjäljen ja kustannusten elinkaarilaskennan kehittäminen Turussa

10.03.2020

Haasteet 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kaupungeilla (Espoo, Helsinki, Tampere, Oulu, Turku, Vantaa) on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää CO2-päästöjä sekä pyrkiä kohti hiilineutraaliutta. Jotta kaupungit voivat saavuttaa ilmastotavoitteensa, myös rakentamisen CO2-päästöjä on saatava alas. Tavoitteet Kaupunkien yhtenä tavoitteena on kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskentaa, jotta eri vaihtoehtoja voidaan paremmin vertailla suunnittelun eri vaiheissa ja ohjata […]

Sisäilmaolosuhteiden seurannan kehittäminen Turussa

10.03.2020

Haasteet Turun kaupungin tilapalvelukeskuksella on tarve kehittää jatkuvatoimista anturointia kiinteistöissään, jotta kiinteistöjen sisäilmasto-olosuhteet voidaan todentaa ja hyvä sisäilmasto varmistaa. Näin voidaan edistää Turun kaupungin strategiaa terveellisistä, viihtyisistä ja energiatehokkaista palvelukiinteistöistä. Tavoitteet Tavoitteena on testata erilaisia ratkaisuja sisäilmaolosuhteiden anturointiin erilaisissa pilottikiinteistöissä sekä kehittää yhdessä yrityksen kanssa ratkaisuja kerättävän datan hyödyntämiseen ja visualisointiin. Sisäilmasto-olosuhteiden seurannalla voidaan varmistaa […]

Energian visualisointi ja käyttäjien ohjaus Turun palvelurakennuksissa

10.03.2020

Haasteet Palvelurakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, käyttäjillä ei ole ymmärrystä tai mahdollisuutta saada tietoa oman toimintansa vaikutuksista palvelurakennusten energiankulutukseen. Lisäksi rakennuksista kerättävä tieto on hajallaan eri järjestelmissä. Datan visualisoinnilla ja käyttäjiä ohjaamalla voidaan lisätä rakennusten käyttäjien tietoa oman rakennuksen toiminnasta ja energiankulutuksesta sekä edistää rakennuksen energiaviisasta käyttöä. Tavoitteet Tavoitteenamme Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on tehdä omassa […]

Energiaviisaiden kaupunkien ja kaupunkilaisten peli

10.03.2020

Haasteet Rakennetun ympäristön energiatehokkuudella on merkittävä rooli kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Haasteiden taklaamiseen tarvitaan erilaisia ja eri käyttäjäryhmille sopivia ratkaisuja. Pelillistämisen mahdollisuuksia kaupunkilaisten innostamisessa hiilineutraaliutta tukevan toiminnan toteuttamiseksi ei ole vielä juurikaan tutkittu. Pelillistäminen voi auttaa löytämään mielenkiintoisia keinoja motivoida kuluttajia ja innostaa hauskalla tavalla kaupunkilaiset, kaupungit ja yritykset yhteen! Tavoitteet Tavoitteena on tehdä rakennusten energiankulutusta […]

Skanssin alueen energiaratkaisujen suunnittelu ja toteutus Turussa

10.03.2020

Haasteet Energiaviisaat kaupungit -hankkeen Turun kaupungin pilottialueelle Skanssiin rakennetaan ekologista ja yhteisöllistä kaupunginosaa, jonka tavoitteena on olla energiatehokkuuden edelläkävijäalue. Turun kaupunki kehittää Skanssin aluetta asuinalueena, jossa pyritään kehittämään uudenlaisia energian tuotannon, käytön ja seurannan ratkaisuja. Tavoitteet Hankkeessa tavoitteena on kehittää uusia tapoja, joilla kannustetaan muun muassa alueelle rakentavia yrityksiä ja muita toimijoita toteuttamaan energiatehokkuutta edistäviä […]

Energia- ja olosuhdetietojen seurantaohjelmistot ja visualisointi eri käyttäjäryhmille

10.03.2020

Haasteet Erityisesti julkisella sektorilla on vaikeuksia tehdä ratkaisuja systemaattisesti kiinteistöjen ylläpidossa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä käyttäjien energia- ja olosuhdetietoisuutta sekä tarjota informaatiota helposti ja ymmärrettävässä muodossa. Hankkeella pyritään luomaan monistettava käytäntö päätöksentekoon ja löytää muitakin energiatehokkuuden mittareita kWh/m2 rinnalle. Tavoitteet Tavoitteena on kehittää käyttäjälähtöistä palvelumuotoilua hyödyntäen kiinteistön energia-, päästö- ja olosuhdetietojen jakamista käyttäjälle energianseurantaohjelmiston kautta. […]

Vuorovaikutteinen IoT-kartta

10.03.2020

Haasteet IoT-mittaus ja -monitorointi on yleistynyt. Citynomadin SaaS-palvelu yhdistää sekä ulko- että sisätilan kartat ja IoT-syötteet. Tämä mahdollistaa monitorointia koskevan yllätyksellisenkin informaation nopean havainnoinnin. Havainnoitu tieto on mahdollista viedä API:n kautta toiminnan ohjausjärjestelmiin. Lisäksi tieto tallennetaan big data -periaatteella ja tarvittaessa se voidaan AI-analysoida. Pilotti on tehnyt POC-toteutuksen, joka on konkreettinen esimerkki ja se on […]

Kiinteistöjen olosuhdetietojen selkeällä esityksellä nopeisiin parannuksiin

10.03.2020

Haasteet Kiinteistöjen sisäilmaongelmat aiheuttavat taloudellisten vaikutusten lisäksi myös ihmisten terveyteen, hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin ja turvaan liittyviä ongelmia. Sisäilmaongelmat heikentävät tilojen viihtyisyyttä, samalla aiheuttaen myös oireilua ja sairastumisia. Valtaosa sisäilmaongelmiin liittyvistä oireista ovat sellaisia, että niistä voidaan päästä eroon, kun tilanteeseen puututaan nopeasti ja olosuhteet saadaan kuntoon. Loopshoren jatkuvatoiminen kiinteistöjen olosuhdemittaus yhdessä tiloista kerätyn käyttäjien […]