Henkilötietolaki 523/1999 (10 §) / EU:n tietosuoja-asetus 2016/679

Tammikuu 2019

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen kaupunki (0211675-2)
Käyntiosoite: Aleksis Kiven katu 14-16 C, 33100 TAMPERE
Postiosoite: PL 487, 33101 TAMPERE

2. Rekisterin vastuuhenkilöt

Energiaviisaat kaupungit -hankkeen projektipäällikkö Tuomas Vanhanen (tuomas.vanhanen(at)tampere.fi) ja viestintäasiantuntija Carl Willandt (carl.willandt(at)tampere.fi).

3. Rekisterin nimi

Energiaviisaat kaupungit -hankkeen yhteystietorekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään Energiaviisaat kaupungit -hankkeen vaatimaan sidosryhmäviestintään, kuten tapahtumakutsuihin, -palautekyselyihin ja hankintailmoitusten välittämiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisterin sisältämiä tietoja kerätään rekisteröityjen omalla suostumuksella rekisterin käyttötarkoituksen mukaista viestintää varten.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite.

Tietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietoja kerätään osoitteessa https://energiaviisaat-kaupungit-pv.mail-eur.net/ sijaitsevalla verkkolomakkeella, hankkeen tapahtumien yhteydessä (ilmoittautuminen, osallistuminen), julkisissa tapahtumissa (messut jne.) ja henkilökohtaisten tapaamisten tai kontaktoinnin yhteydessä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriin sähköisesti ilmoitettavat henkilötiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse ja säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri sijaitsee palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä suojatussa tietoverkossa ja laitteistossa. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Muilla tavoin kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisesti rekisterin vastuuhenkilöiden hallussa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät tietonsa. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilöille, rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tarpeettomien, virheellisten tai vanhentuneiden tietojen korjaamista tai tietojensa poistamista. Kirjallinen korjaus-/poistamispyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilöille, rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.