Toteutamme hankkeessamme lukuisia konkreettisia pilotteja todellisissa kohteissa. Piloteissa on mukanamme ihmisiä ja yrityksiä, joilla on olemassa selkeä visio tulevaisuuden urbaanista, energiaviisaasta asumisesta ja elämisestä, joko suuremman kokonaisuuden tai mielenkiintoisen yksityiskohdan osalta. Tervetuloa tutustumaan tuloksiin!

Pilottihankkeet

Integraatiokuvaus ja konsepti kiinteistödatalle

18.11.2020

Hajanaiset järjestelmät voidaan koota rakennusautomaatiojärjestelmäksi, mutta integrointisuunnitelmassa on huomioitava tavoitteet, jotka mahdollistavat sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden rakennetussa ympäristössä.