Energiaviisaat kaupungit -hanke päättyy

31.12.2020

Hankkeen tulokset jatkavat jalostumistaan ja leviämistään mm. Motivan kautta. Aluekehityshankkeissa teetetään jatkossa entistä parempaa energiaratkaisujen suunnittelua. Rakentamisen elinkaariohjauksen ja hiilijalanjälkilaskennan malli tulee askel askeleelta käyttöön kaupungeissa.

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen puolesta, kiitos.

Hiilineutraalit alueet kaupungissa

28.12.2020

Kaupungin tavoitellessa hiilineutraaliutta ja ilmastokestävää rakentamista on totutuista tavoista poikettava ja kehitettävä uusia tapoja. Kaupungilla on työkaluinaan esimerkiksi kaavoituksen luomat mahdollisuudet sekä ohjaava vaikutus kehitykselle asetettujen tavoitteiden ja strategian avulla.

Energiaviisas koululainen -materiaalipaketti alakouluille

22.12.2020

Energiaviisas koululainen on viestinnällinen materiaalipaketti, jonka avulla alakouluikäiset pääsevät oppimaan energia-asioista omassa koulurakennuksessaan. Tavoitteena on innostaa oppilaita pohtimaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan energian kuluttajana niin koulussa kuin kotona.

Turun Energiaviisaat hanketulokset

22.12.2020

Turun kaupungin verkkosivuille on koottu Energiaviisaat kaupungit -hankkeen aikana Turussa tehdyt selvitykset energiaratkaisuista sekä toteutetut kokeilut ja energiatehokkuustoiminta pilottikohteissa.

Radiohaastattelu Oulun Raksilan pilotin tuloksista

21.12.2020

Radio Pooki teki 10.12.2020 haastattelun Kuuden kaupungin hankkeessa haettiin keinoja rakennusten energiatehokkuuden ja alueellisten energiajärjestelmien kehittämiseen -tulokset lupaavat jopa kolmasosan elinkaarisäästöjä hiilijalanjäljessä ja kustannuksissa.

Helsingin Energiaviisaat tulokset yksissä kansissa

14.12.2020

Helsinki on ollut vuosina 2018-2020 mukana Energiaviisaat kaupungit (EKAT) –hankkeessa. Hankkeessa Helsinki on etsinyt yhdessä muiden kaupunkien kanssa uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Helsingin osuudessa Energiaviisaat kaupungit-hankkeesta on ollut neljä eri teemaa, joissa kaikissa on toteutettu lukuisia pilotteja ja kerätty oppeja. Lisäksi Helsinki on ollut mukana toteuttamassa ja koordinoimassa hankkeessa […]

Julkisten rakennusten energia- ja olosuhdedatan visualisoinnin opas

10.12.2020

Oppaan tavoitteena on helpottaa datan visualisoinnissa alkuun pääsemistä, kerätä yhteen hyviä esimerkkejä alalta sekä koota kokemuksia ja oppeja toteutetuista kokeiluista. Oppaassa avataan visualisointiprosessin eri vaiheet ja vastataan siihen, miten rakennuksista kerättävää dataa tai tietoa voidaan visualisoida rakennusten käyttäjille ja kiinteistöammattilaisille mielekkäästi sekä mitä hyötyjä tällä voidaan saavuttaa.