Turussa kehitetään rakennusten olosuhdeseurantaa yhdessä käyttäjien kanssa

20.05.2020

Turussa on testattu erilaisia ratkaisuja rakennusten olosuhdeseurantaan pilottikohteina olevissa koulussa ja monitoimitalossa. Yhdessä rakennusten käyttäjien, ratkaisuja tuottavien yritysten sekä Turun tilapalvelukeskuksen ja Valonian kanssa on mietitty tapoja esittää olosuhdetietoja rakennusten käyttäjille sekä kehitetty palautteenantomenetelmiä ja seurantaa ylläpidon tueksi.

Tampereella on käynnissä useita älyasuinpilotteja

14.05.2020

Älyasuinpilotit antavat vastauksia energiaviisauteen Miten yhdistää ihmisen arki ja energiaviisas asuminen? Mikä on ihmisen rooli asukkaana, huoltohenkilönä tai kiinteistönomistajana? Entä mitä ihminen voi tehdä, ja taas mitä voidaan tehdä automaatiolla valmiiksi ja helpoksi taustalla? Käytetyn energian määrä ja siitä aiheutuva ympäristökuorma kuvataan vaikeilla määreillä ja sanoilla, kuten tuotettuina kilowattitunteina ja hiilidioksidiekvivalenttitonneina. Energian määrän selvittäminen näkyy […]

Turku valmistelee energiatehokkuuspalveluiden hankintaa

07.05.2020

Turun kaupungin tavoitteena on pilotoida energiatehokkuuskumppanuuspalveluita neljässä eri palvelurakennuksessa tavoitteena energiatehokkuuden ja olosuhteiden parantaminen. Tarkoituksena on valita tarjouskilpailun perusteella kaksi eri palveluntuottajaa mukaan pilotointiin. Tarjouskilpailusta on nyt julkaistu ennakkoilmoitus, jossa jaetaan tietoa käynnistyvästä hankinnasta. Energiatehokkuuskumppanuusmallin mukaisessa sopimuksessa yritys ottaa vastuun tilaajan yhden tai useamman rakennuksen energiatehokkuustoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vastaa tavoiteltujen säästöjen saavuttamisesta. Osana […]

Yhteiskehittämisellä energiasta kiinnostavaa ja järjestelmistä käyttäjäystävällisiä

05.05.2020

Turussa on kevään aikana yhteiskehitetty ratkaisuja rakennusten mittareista ja antureista kerättävän datan hyödyntämiseen. Pilottikohteina olevissa kouluissa, monitoimitaloissa ja päiväkodissa on mietitty tapoja, joilla lisätä tietoa ja ohjata käyttäjiä energiatehokkuuteen oman rakennuksen dataa visualisoimalla ja tuomalla toiminnan vaikutuksia ilmi. Syksyllä 2019 Turun kaupunki järjesti nopeiden kokeilujen kilpailutuksen osana Energiaviisaat kaupungit -hanketta. Jatkoon valittiin viisi kokeilua toteutettaviksi […]

Kiinteistöjen energiatehokkuutta ja joukkoliikennettä parantaviin hankekokeiluihin on valittu yritykset

21.04.2020

Nopeat kokeilut -haku etsi hankeideoita yrityksiltä Nopeat kokeilut 9 -ideahausta jätettiin julkinen Hilma -ilmoitus 25.03.2020 ja haku sulkeutui 15.04 klo 16.00. Hausta ilmoitettiin myös mm. Energiaviisaat Kaupungit uutiskirjeessä sekä Energiaviisaat www-sivustolla. Yrityksiltä haettiin hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin, tukemaan 6Aika Energiaviisaat kaupungit – ja 6Aika Vähähiilinen liikkuminen -hankkeiden tavoitteita. Määräaikaan mennessä saatiin 18 tarjousta Saimme […]

Oulun Raksilaan on visioitu energiayhteisö

03.04.2020

Raksilan urheilualue sijoittuu Oulun kaupungin keskustan kupeeseen. Alueella on suuria urheilukiinteistöjä: Oulun uimahalli, Oulun jäähalli, Ouluhalli, pesäpallostadion, tekojääkenttä sekä harjoitusjäähalli. Harjoitusjäähallia lukuun ottamatta kiinteistöt ovat kaupungin omistuksessa.    Rakennusten yhteenlaskettu energiankulutus on 16 400 MWh. Energialasku on tämänhetkisillä hinnoilla vuosittain noin 1,2 miljoonaa. Käyttäjiä rakennuksilla on vuosittain lähes puolitoista miljoonaa. Raksilan urheilualue haukkaa ylivoimaisesti eniten energiaa kaupungin kiinteistöjen kortteleista. Jäähallin tuottamasta lauhdelämmön määrästä on nykyisin […]

Yrityksiä etsitään kiinteistöjen energiatehokkuutta ja joukkoliikennettä parantaviin hankekokeiluihin

25.03.2020

Nopeat kokeilut – 6Aika Vähähiilinen liikkuminen / 6Aika Energiaviisaat kaupungit – hankinta on avoinna julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa 15.4.2020 asti. Yrityksiltä haetaan hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin, tukemaan 6Aika Energiaviisaat kaupungit – ja 6Aika Vähähiilinen liikkuminen -hankkeiden tavoitteita. Ilmoitus ja lisätiedot Hilmassa Energiaviisaat kaupungit 6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT)  -hankkeessa etsitään uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia […]

Hiedanrannan energiatavoitteita näkyväksi taiteen avulla

26.02.2020

Hiedanrannan tulevan aurinkoenergiataideteoksen kuvitus heijastettiin vanhan tehtaan seinään Uutta valoa Hiedanrannassa -tapahtumassa 13.2.2020. Tehtaan seinälle heijastettu teos on viime kesän Hiedanrannan puutarhajuhlissa järjestetyn energiataidekilpailun voittajatyö, Arvo Yli-Kerttulan Musta aukko. Aurinkopaneeleiden ja taideteoksen yhdistelmästä tulee maamerkki energialle ja vähähiilisyydelle. Energiataidekisa kesällä 2019 Hiedanrannan puutarhajuhlissa 17.8.2019 järjestettiin kaikille avoin energiataidekisa, jossa etsittiin ideoita, joiden pohjalta Tampereen kaupunki […]