TAMPERE

Tuomas Vanhanen

 • tuomas.vanhanen@tampere.fi
 • +358 44 486 3818
 • twitter @tumuvanhanen

Tampereen kaupunki toimii hankkeen päätoteuttajana ja vastaa hankkeen valtakunnallisesta ohjauksesta ja taloushallinnosta. Tampere pilotoi energiankäyttöön, olosuhteisiin, turvallisuuteen sekä käyttäjien sekä heidän tarpeidensa tunnistamiseen liittyviä uusia tekniikoita useassa julkisessa kohteessa sekä Hervannan kaupunginosaan hankkeen aikana valmistuvassa asuinkerrostalossa. Samalla hankkeessa kehitetään älykäs energiajärjestelmä Hiedanrannan tulevaisuuden kaupunginosaan, joka edistää alueen kunnianhimoista tavoitetta olla ensimmäinen plusenergia-alue, joka tuottaa enemmän kuin kuluttaa.

ESPOO

Joni Leinonen

 •  joni.leinonen@espoo.fi
 • +358 438 272 447

Espoon osatoteutuksessa kaupungin tiloja hallinnoiva Tilapalvelut-liikelaitos etsii ratkaisua energiahallinnan järjestelmälle, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonvaihdon myös käyttäjälle. Tarkoituksena on saada perinteisen energiaseurantajärjestelmän rinnalle tekoälyyn perustuva energiatoimenpiteiden hallintaohjelmisto. Espoo selvittää myös mahdollisuutta energiakumppanuuteen allianssimallilla ja aloittaa kysyntäjouston palvelurakennuksissa. Espoossa on viisi pilottikohdetta, jotka ovat palvelurakennuksia

HELSINKI

Timo Määttä

 • timo.maatta@hel.fi
 • +358 93 102 2138

Helsingistä hankkeeseen osallistuu kaupungin palvelukiinteistöjä hallinnoiva Rakennetun omaisuuden hallinta -palvelu. Helsingissä hankkeen pilottikohteena toimii 10 kaupungin palvelukiinteistöä, joista suurin osa on kouluja. Kohteissa pilotoidaan mm. energia- ja olosuhdetiedon visualisoimista yhdessä koululaisten ja opettajien kanssa, rakennusten suunnittelun hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskennan työkalua, kysyntäjoustoa sekä uudenlaista energiatehokkuuskumppanuutta yritysten kanssa.

OULU

Johanna Mäkelä

 • johanna.makela@ouka.fi
 • +358 44 703 2536

Oulussa hankkeeseen osallistuu kaupungin tiloja hallinnoiva ja ylläpitävä Tilapalvelut-liikelaitos. Oulu rakentaa mittausdataa ja anturointeja hyödyntämällä älykkäämpiä rakennuksia, joissa käyttäjätkin saadaan toimimaan aktiivisesti. Hankkeessa tehdään myös energiavisio Raksilan urheilualueesta ja sen energiavirtojen hyödyntämisestä. Energiavision myötä voidaan lähteä pilotoimaan alueelle kysyntäjoustoa, aurinkoenergiaa, energiavarastointia ja lauhdelämmön hyödyntämistä kiinteistöstä toiseen.

TURKU

Ann-Sofi Österberg

 • ann-sofi.osterberg@turku.fi
 • +358 40 186 5103

Turusta hankkeeseen osallistuvat Turun tilapalvelukeskus, Konsernihallinto sekä Kaupunkiympäristötoimiala. Turun osatoteutuksen pilottikohteiksi on valittu kaupungin palvelukiinteistöjä kuten kouluja ja päiväkoteja, joissa mietitään yhdessä yritysten ja käyttäjien kanssa uusia energiatehokkaita ratkaisuja, datan keräystä ja sen tehokkaampaa hyödyntämistä sekä kehitetään rakennusten elinkaariohjausta. Skanssin ja Kupittaan alueilla simuloidaan ja suunnitellaan nollaenergiakortteleiden toteuttamista sekä tarkastellaan alueellisten energiajärjestelmien kehittämistä.

VANTAA

Ari-Santeri Talja

 • ari-santeri.talja@vantaa.fi
 • +358 50 314 6302

Vantaa osallistuu hankkeeseen pilotoimalla vanhojen yritysrakennusten nollaenergiaremontteja Petikko-Variston alueella, jossa uusitaan ja korjataan muun muassa kiinteistöjen valaistus-, ilmanvaihto-, lämmitys- ja viilennysjärjestelmiä. Samalla kiinteistöihin asennetaan aurinkosähköjärjestelmiä, jotka edistävät kiinteistöjen energiaomavaraisuutta.

EKOKUMPPANIT

Jari Saukko

 • jari.saukko@tampere.fi
 • +358 40 186 4103

Ekokumppanit Oy on Tampereen kaupungin tytäryhtiö, joka vastaa energiaviisaan rakennuksen määrittelystä ja suunnittelusta sekä hankesuunnitelman mukaisesta innovatiivisesta hankemenettelystä. Lisäksi Ekokumppanit toimii hankkeessa käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun asiantuntijana, vastaa hankeviestinnän koordinoinnista ja laatii hankkeen toiminnanohjaus- ja viestintäsuunnitelmat.

VALONIA

Silja Ngobese

 • silja.ngobese@valonia.fi
 • +358 40 184 7083

Valonia on osana Varsinais-Suomen liittoa toimiva puolueeton kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaatio. Autamme Varsinais-Suomen kuntia, yhteisöjä sekä asukkaita parantamaan ympäristövastuullisuuttaan. Energiaviisaat kaupungit –hankkeessa Valonia keskittyy käyttäjälähtöisyyteen erityisesti Turun kaupungin pilottikohteissa.