Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä olemassa olevien palvelurakennusten energiatehokkuutta tinkimättä sisäilman laatuominaisuuksista. Energiatehokkuusvaatimukset ovat kasvaneet ja yhä kasvavat ja se edellyttää uusia innovaatioita niin uudis- kuin korjausrakentamiseen. Jotta sisäilman olosuhteista voidaan varmistua, niitä pitää mitata ja seurata. Teknologia on tuonut uusia mahdollisuuksia mm. energiatehokkuuden parantamiseen, sisäilmaolosuhteiden hallintaan sekä rakennusten toimivuuteen ja turvallisuuteen. Olosuhteiden seurannan kehittäminen hankkeessa tukee kaupunkien pitkäaikaisten vastuullisten valintojen tekemisessä esimerkiksi rakennusten ylläpidon seurannassa, ilmanvaihdon toimivuuden arvioinnissa sekä sisäilmaongelmien kehittymisen estämisessä.

Haukiputaan paloasemalla pyritään säästämään energiaa datan avulla

02.06.2020

Haasteet Mitä dataa tulee kerätä, jotta se edistäisi kiinteistön energiatehokkuutta? Ratkaisuja etsittiin nopeiden kokeilujen kilpailuiden kautta. Pilottikiinteistö on Haukiputaan paloasema Oulussa. Tavoitteet Kokeilussa tehdään IoT-pohjaisen anturijärjestelmän ja kiinteistön automaatiojärjestelmän välille integraatio. Integrointi mahdollistaa kokeilussa toteutettavan olosuhteiden hallinnan parantamisen, sekä ilmanvaihdon ohjausmuutoksella saavutettavan energiansäästön asiakkaan hyödyksi. Kokeilussa asennetaan 8 erilaista olosuhdeanturia. Kokeilussa haetaan energiansäästöjä ja olosuhdehallinnan […]

Oulunsalossa visualisoidaan käyttäjille olosuhteita ja energiankulutusta

01.06.2020

Haasteet Oulunsalon Kirkonkylän koululle on pilotoitu Fourdegin järjestelmää. Koulussa optimoidaan huoneen tarkkuudella mukava/sopiva tai oikea lämpötila ja sisäilman laatu, kun tilat ovat käytössä. Iltaisin ja viikonloppuisin vähennetään turvallisesti sovituissa rajoissa lämmitystä, kun ilmanvaihtokin on pienemmällä ja automaattisesti opittuna ennakoiden palautetaan mukava lämpötila valmiiksi, kun kiinteistö on taas käytössä. Tällaista näkymää saadaan ulos heidän oman järjestelmän […]

Sisäilmatietojen visualisointi ja hyödyntäminen palvelurakennuksissa Tampereella

14.04.2020

Haasteet Pilotin kohteena ovat Tampereen kaupungin Leinolan lukio, Tampereen kaupungin Klassillinen lukio ja Tampereen kaupungin Keskusvirastotalo. Leinolan koulukiinteistö, joka on rakennettu 1993, koostuu kolmesta rakennuksesta– useampaan kertaan laajennetusta päärakennuksesta ja lisärakennuksesta sekä sen laajennusosasta. Lisärakennuksen laajennusosa on vuokratila. Klassiseen lukioon kuuluu 1905 rakennettu vanha osa sekä vuonna 1964 rakennettu ja hiljattain remontoitu (2013-2016) uusi osa. […]

Energia- ja olosuhdetieto näkyville kouluissa Helsingissä

19.03.2020

Haasteet Palvelurakennusten kuten koulujen käyttäjillä ei ole ymmärrystä tai mahdollisuutta saada tietoa oman toimintansa vaikutuksista palvelurakennusten sisäolosuhteisiin tai energiankulutukseen. Lisäksi rakennuksista kerättävä tieto on hajallaan eri järjestelmissä. Kaupungin toimijoilla ei ole hyvää yleiskuvaa siitä, mitä mahdollisuuksia datan kerääminen ja visualisointi mahdollistaa. Tavoitteet Tavoitteenamme Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on tehdä viiden pilottikohteemme olosuhteet, kuten esimerkiksi huonelämpötilat, hiilidioksidiarvot […]

Sisäilmaolosuhteiden seurannan kehittäminen Turussa

10.03.2020

Haasteet Turun kaupungin tilapalvelukeskuksella on tarve kehittää jatkuvatoimista anturointia kiinteistöissään, jotta kiinteistöjen sisäilmasto-olosuhteet voidaan todentaa ja hyvä sisäilmasto varmistaa. Näin voidaan edistää Turun kaupungin strategiaa terveellisistä, viihtyisistä ja energiatehokkaista palvelukiinteistöistä. Tavoitteet Tavoitteena on testata erilaisia ratkaisuja sisäilmaolosuhteiden anturointiin erilaisissa pilottikiinteistöissä sekä kehittää yhdessä yrityksen kanssa ratkaisuja kerättävän datan hyödyntämiseen ja visualisointiin. Sisäilmasto-olosuhteiden seurannalla voidaan varmistaa […]

Kiinteistöjen olosuhdetietojen selkeällä esityksellä nopeisiin parannuksiin

10.03.2020

Haasteet Kiinteistöjen sisäilmaongelmat aiheuttavat taloudellisten vaikutusten lisäksi myös ihmisten terveyteen, hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin ja turvaan liittyviä ongelmia. Sisäilmaongelmat heikentävät tilojen viihtyisyyttä, samalla aiheuttaen myös oireilua ja sairastumisia. Valtaosa sisäilmaongelmiin liittyvistä oireista ovat sellaisia, että niistä voidaan päästä eroon, kun tilanteeseen puututaan nopeasti ja olosuhteet saadaan kuntoon. Loopshoren jatkuvatoiminen kiinteistöjen olosuhdemittaus yhdessä tiloista kerätyn käyttäjien […]