Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä olemassa olevien palvelurakennusten energiatehokkuutta tinkimättä sisäilman laatuominaisuuksista. Energiatehokkuusvaatimukset ovat kasvaneet ja yhä kasvavat ja se edellyttää uusia innovaatioita niin uudis- kuin korjausrakentamiseen. Jotta sisäilman olosuhteista voidaan varmistua, niitä pitää mitata ja seurata. Teknologia on tuonut uusia mahdollisuuksia mm. energiatehokkuuden parantamiseen, sisäilmaolosuhteiden hallintaan sekä rakennusten toimivuuteen ja turvallisuuteen. Olosuhteiden seurannan kehittäminen hankkeessa tukee kaupunkien pitkäaikaisten vastuullisten valintojen tekemisessä esimerkiksi rakennusten ylläpidon seurannassa, ilmanvaihdon toimivuuden arvioinnissa sekä sisäilmaongelmien kehittymisen estämisessä.

Kiinteistövahti energiatehokkuuden työkaluna

04.09.2020

Pilotissa etsittiin ratkaisuja energiatehokkaisiin älyasuinkiinteistöjen haasteisiin. Haluttiin tietää huoneistojen lämpötilat ja ilmankosteus, joiden pohjalta saataisiin suositukset toimenpiteistä huoltoyhtiölle tai kiinteistön omistajalle.

Sisäilmatietojen visualisointi ja hyödyntäminen palvelurakennuksissa Tampereella

14.04.2020

Haasteet Pilotin kohteena ovat Tampereen kaupungin Leinolan lukio, Tampereen kaupungin Klassillinen lukio ja Tampereen kaupungin Keskusvirastotalo. Leinolan koulukiinteistö, joka on rakennettu 1993, koostuu kolmesta rakennuksesta– useampaan kertaan laajennetusta päärakennuksesta ja lisärakennuksesta sekä sen laajennusosasta. Lisärakennuksen laajennusosa on vuokratila. Klassiseen lukioon kuuluu 1905 rakennettu vanha osa sekä vuonna 1964 rakennettu ja hiljattain remontoitu (2013-2016) uusi osa. […]

Energia- ja olosuhdetieto näkyville kouluissa Helsingissä

19.03.2020

Haasteet Palvelurakennusten kuten koulujen käyttäjillä ei ole ymmärrystä tai mahdollisuutta saada tietoa oman toimintansa vaikutuksista palvelurakennusten sisäolosuhteisiin tai energiankulutukseen. Lisäksi rakennuksista kerättävä tieto on hajallaan eri järjestelmissä. Kaupungin toimijoilla ei ole hyvää yleiskuvaa siitä, mitä mahdollisuuksia datan kerääminen ja visualisointi mahdollistaa tai mitä vaatimuksia se asettaa datan laadulle ja yhteyksille. Tavoitteet Tavoitteenamme Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa […]