Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä olemassa olevien palvelurakennusten energiatehokkuutta tinkimättä sisäilman laatuominaisuuksista. Energiatehokkuusvaatimukset ovat kasvaneet ja yhä kasvavat ja se edellyttää uusia innovaatioita niin uudis- kuin korjausrakentamiseen. Jotta sisäilman olosuhteista voidaan varmistua, niitä pitää mitata ja seurata. Teknologia on tuonut uusia mahdollisuuksia mm. energiatehokkuuden parantamiseen, sisäilmaolosuhteiden hallintaan sekä rakennusten toimivuuteen ja turvallisuuteen. Olosuhteiden seurannan kehittäminen hankkeessa tukee kaupunkien pitkäaikaisten vastuullisten valintojen tekemisessä esimerkiksi rakennusten ylläpidon seurannassa, ilmanvaihdon toimivuuden arvioinnissa sekä sisäilmaongelmien kehittymisen estämisessä.

Kiinteistöjen olosuhdetietojen selkeällä esityksellä nopeisiin parannuksiin

10.03.2020

Haasteet Kiinteistöjen sisäilmaongelmat aiheuttavat taloudellisten vaikutusten lisäksi myös ihmisten terveyteen, hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin ja turvaan liittyviä ongelmia. Sisäilmaongelmat heikentävät tilojen viihtyisyyttä, samalla aiheuttaen myös oireilua ja sairastumisia. Valtaosa sisäilmaongelmiin liittyvistä oireista ovat sellaisia, että niistä voidaan päästä eroon, kun tilanteeseen puututaan nopeasti ja olosuhteet saadaan kuntoon. Loopshoren jatkuvatoiminen kiinteistöjen olosuhdemittaus yhdessä tiloista kerätyn käyttäjien […]

Sähkön kysyntäjouston manuaalinen pilotointi Helsingissä

26.06.2019

Helsingin kaupunki pilotoi manuaalisesti säätäen sähkön kysyntäjoustoa Nuuka Solutions Oy:n kanssa kesällä ja syksyllä 2019 kahdessa kohteessa.  Haasteet   Sähkön kysyntäjousto (tai kulutusjousto) tarkoittaa sähkönkulutuksen muuttamista sähköverkon tarpeen mukaan. Haasteena oli saada selville kaupungin kiinteistöjen tekninen valmius toimia sähkön kysyntäjoustomarkkinoilla. Kiinteistökohtaisia automaatiojärjestelmiä on erilaisia ja toisaalta joustokuormat pitää keskitetysti pystyä viemään Fingridin markkinoille. Kiinteistöjen sisäilman laadun on säilyttävä hyvänä myös ilmanvaihtokoneiden tehosäätöjen ajan.  Tavoitteet   Virtuaalivoimalaitosten kehittäminen ja pilotointi oli Energiaviisaat kaupungit –hankkeen […]