Tapahtumat > Aluetason energiaratkaisut -webinaari 25.08.2020

25.08.2020

Aluetason energiaratkaisut -webinaari

Energiaviisaat kaupungit Aluetason energiaratkaisut -webinaari

Aika: Tiistaina 25.8.2020 klo 10.00 – 12:00

6Aika Energiaviisaat kaupungit- hankkeen kaupungit ovat asettaneet kunnianhimoiset hiilineutraalisuustavoitteet, joiden saavuttamiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja alueellisten energiajärjestelmien toteuttamiseen. Tavoitteena on kehittää energiatehokkuuden edelläkävijäalueita, joissa toteutetaan monimuotoisia energiantuotannon, käytön ja seurannan ratkaisuja. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä muun muassa kaupunkien, rakennuttajien, ratkaisuja tuottavien yritysten ja energiayhtiöiden sekä alueiden asukkaiden kanssa. Webinaarissa esitellään kaupunkien edelläkävijäalueille suunniteltuja ratkaisuja ja selvitysten tuloksia.

Raksilan urheilualueen energiavisio rakentuu Oulun kaupungin omistamien Oulun jäähallin, Ouluhallin ja Oulun uimahallin energiaratkaisujen päälle. Energiavisio muodostettiin arvioimalla kiinteistöjen kokonaispotentiaalia energian kierrätyksen ja uusiutuvien energioiden hyödyntämisen suhteen. Keskeisimmäksi potentiaaliksi alueen energiatehokkuuden lisäämisen kannalta tunnistettiin jäähallin hukkalämmön hyödyntäminen. Webinaarissa  Raksilan energiasimuloinnin tehnyt Sweco Oy esittelee tuloksia.

Tampereen Hiedanranta rakentuu vanhalle kaupungin ostamalle tehdasalueelle Näsijärven rantaan. Sitowise Oy on mallintanut alueen tyyppikortteleita ja arvioinut älykkäiden energiaratkaisuiden vaikutuksia kortteleiden energiankulutukseen, elinkaaripäästöihin ja elinkaarikustannuksiin. Tuloksia verrataan Tammelan kaupunginosan sekä koko Tampereen kaupungin olemassa olevan rakennuskannan energiansäästöpotentiaaliin.

Polar Night Energy Oy on mallintanut koko Hiedanrantaa palvelevan lämpövaraston toimintaa ja todennut sähköveron näyttelevän merkittävää roolia ratkaisun kannattavuudessa.  Esitys käsittelee myös energiavaraston toimintaperiaatetta, joka poikkeaa olennaisesti suurista lämmintä vettä varastoivista ratkaisuista.

Turun Skanssiin rakennetaan ekologista ja yhteisöllistä kaupunginosaa, jonka tavoitteena on olla energiatehokkuuden edelläkävijäalue. Skanssin kaupunginosa sijaitsee osittain pohjavesialueella. Keväällä 2020 laaditussa selvityksessä tarkasteltiin mahdollisuuksia hyödyntää alueen pohjavesialuetta energiakäyttöön, erityisesti Skanssiin suunnitteilla olevan monitoimitalon lämmön ja jäähdytyksen tuottamiseen. Tuloksia esittelee Geologian tutkimuskeskus.

Esitysten lopuksi kuulemme myös Tampereen Sähkölaitos Oy:n kehitysjohtajan sekä Hiedanrannan Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtajan Mika Pekkisen kommenttipuheenvuoron.

Aluetason energiaratkaisut -webinaari_Kutsu ja ohjelma_25.8.2020

Webinaarin esitykset ja tallenne:

Raksilan urheilualueen energiavisio – Sweco

Hiedanrannan dynaaminen energiasimulointi & Tammelan olemassa olevien asuinkerrostalojen energiatehokkuustoimenpiteet -Sitowise

Suuri lämpövarasto Hiedanrannan lämmöntarpeeseen – Polar Night Energy

Pohjavesienergian hyödyntäminen Skanssissa – Geologian tutkimuskeskus & Enersys CM

 

Kaupunkien yhteystiedot:

Tuomas Vanhanen, tuomas.vanhanen(at)tampere.fi, Tampereen kaupunki

Taina Riekkinen, taina.riekkinen(at)turku.fi, Turun kaupunki

Johanna Mäkelä, johanna.makela(at)ouka.fi, Oulun kaupunki

 

Tulevia tapahtumia

Sosiaalisesti kestävä rakentaminen -seminaari

05.10.2020

TamSAFA ja Energiaviisaat kaupungit -hanke järjestävät Sosiaalisesti kestävä
rakentaminen -seminaarin, joka on jatkoa 2019
järjestetylle rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen laskenta seminaarille. Sosiaalinen kestävyys tukee energiaviisasta rakentamista. Seminaari on osa Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikon ohjelmaa, jonka teemana on Kontakti.

Rakennetun ympäristön dataseminaari

06.10.2020

6Aika-hanke Energiaviisaat kaupungit järjestää yhteistyössä Finnish Industrial Internet Forumin (FIIF) ja Dimeccin kanssa webinaarin kiinteistödatan lisäarvosta ja käytännön esimerkeistä.

Virtuaalivoimalaitokset julkisissa kiinteistöissä -webinaari

03.11.2020

Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun ja Lappeerannan kaupungit yhdessä Smart Otaniemi -hankkeen kanssa järjestävät webinaarin, jossa esitellään kaupunkien virtuaalivoimalaitoskehitykseen liittyviä pilotteja, kokeiluita sekä selvityksiä. Tulossa esimerkiksi esittely Helsingin ja Nuuka Solutionsin yhteisestä pilotista kaupungin palvelurakennusten liittämisestä sähkön kysyntäjoustoon yhdessä Helenin kanssa.

Energia- ja olosuhdedatan visualisointi – webinaari

10.11.2020

Marraskuussa 2020 Valonia, Tampere, Helsinki, Turku, Oulu ja Espoo järjestävät yhteisen webinaarin, jossa käsitellään energia- ja olosuhdedatan visualisointia kaupunkien näkökulmasta. Tapahtumassa esitellään yritysten toteuttamat visualisointipilotit julkisten rakennusten datan pohjalta ja Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kehittämä Energia- ja olosuhdetiedon visualisointiopas.