Tapahtumat > Rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten vertailu 27.02.2019

27.02.2019

Rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten vertailu

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kaupungeilla (Espoo, Helsinki, Tampere, Oulu, Turku, Vantaa) on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää CO2-päästöjä sekä pyrkiä kohti hiilineutraaliutta. Jotta kaupungit voivat saavuttaa ilmastotavoitteensa, myös rakentamisen CO2-päästöjä on saatava alas. Kaupunkien yhtenä tavoitteena on kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskentaa, jotta eri vaihtoehtoja voidaan paremmin vertailla suunnittelun eri vaiheissa ja ohjata rakentamista vähäpäästöiseen suuntaan.

Olemassa olevien laskentamallien kartoittamiseksi sekä rakennusten elinkaariohjauksen kehittämiseksi järjestettiin Turussa 27.2.2019 markkinakartoitustilaisuus. Tilaisuuteen kutsuttiin yrityksiä, tutkimuslaitoksia, muita organisaatioita ja asiantuntijoita esittelemään ja keskustelemaan ratkaisuista rakennusten elinkaariohjaukseen sekä tunnistamaan näihin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Kaupungit esittelivät tilaisuudessa myös omat tavoitteensa sekä kertoivat hankkeen aikana toteutettavista laskentamallien pilotoinnista. Tilaisuudessa kuultiin pitchaukset seitsemältä yritykseltä heidän olemassa olevista laskentamalleista.

Työpaja-osuudessa keskusteltiin lisää olemassa olevista ratkaisuista, niiden vastaavuudesta kaupunkien haasteisiin sekä laskentamallien kehittämisestä.

Kaupungit lähettävät kevään aikana yrityksille kyselyn, jossa kartoitetaan tarkemmin olemassa olevia laskentamalleja sekä niiden soveltuvuutta kaupunkien tarpeisiin sekä suunnittelun eri vaiheisiin. Kyselyn tulosten perusteella suunnitellaan jatkotoimia.

Tilaisuudessa puhunut Ympäristöministeriön Matti Kuittinen korosti, että ilmastonmuutoksesta aiheutuvan lämpötilan nousun pitäminen alle 1,5 asteessa on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista. Vähähiilisen rakentamisen ohjauksen, suunnittelun ja seurannan kehittämisellä ja koko rakennuksen elinkaaren huomioimisella on suuri merkitys rakennuksista aiheutuvien päästöjen vähentämisessä.

Tapahtuman agenda ja kutsu

Tapahtuman materiaalit (yritysten pitchaukset ja, Matti Kuittisen esitys ja kaupunkien esitykset

Työpajojen tulokset

Tulevia tapahtumia