Tapahtumat > Rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten vertailu 27.02.2019

27.02.2019

Rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten vertailu

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kaupungeilla (Espoo, Helsinki, Tampere, Oulu, Turku, Vantaa) on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää CO2-päästöjä sekä pyrkiä kohti hiilineutraaliutta. Jotta kaupungit voivat saavuttaa ilmastotavoitteensa, myös rakentamisen CO2-päästöjä on saatava alas. Kaupunkien yhtenä tavoitteena on kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskentaa, jotta eri vaihtoehtoja voidaan paremmin vertailla suunnittelun eri vaiheissa ja ohjata rakentamista vähäpäästöiseen suuntaan.

Olemassa olevien laskentamallien kartoittamiseksi sekä rakennusten elinkaariohjauksen kehittämiseksi järjestettiin Turussa 27.2.2019 markkinakartoitustilaisuus. Tilaisuuteen kutsuttiin yrityksiä, tutkimuslaitoksia, muita organisaatioita ja asiantuntijoita esittelemään ja keskustelemaan ratkaisuista rakennusten elinkaariohjaukseen sekä tunnistamaan näihin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Kaupungit esittelivät tilaisuudessa myös omat tavoitteensa sekä kertoivat hankkeen aikana toteutettavista laskentamallien pilotoinnista. Tilaisuudessa kuultiin pitchaukset seitsemältä yritykseltä heidän olemassa olevista laskentamalleista.

Työpaja-osuudessa keskusteltiin lisää olemassa olevista ratkaisuista, niiden vastaavuudesta kaupunkien haasteisiin sekä laskentamallien kehittämisestä.

Kaupungit lähettävät kevään aikana yrityksille kyselyn, jossa kartoitetaan tarkemmin olemassa olevia laskentamalleja sekä niiden soveltuvuutta kaupunkien tarpeisiin sekä suunnittelun eri vaiheisiin. Kyselyn tulosten perusteella suunnitellaan jatkotoimia.

Tilaisuudessa puhunut Ympäristöministeriön Matti Kuittinen korosti, että ilmastonmuutoksesta aiheutuvan lämpötilan nousun pitäminen alle 1,5 asteessa on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista. Vähähiilisen rakentamisen ohjauksen, suunnittelun ja seurannan kehittämisellä ja koko rakennuksen elinkaaren huomioimisella on suuri merkitys rakennuksista aiheutuvien päästöjen vähentämisessä.

Tapahtuman agenda ja kutsu

Tapahtuman materiaalit (yritysten pitchaukset ja, Matti Kuittisen esitys ja kaupunkien esitykset

Työpajojen tulokset

Tulevia tapahtumia

Sosiaalisesti kestävä rakentaminen -seminaari

05.10.2020

TamSAFA ja Energiaviisaat kaupungit -hanke järjestävät Sosiaalisesti kestävä
rakentaminen -seminaarin, joka on jatkoa 2019
järjestetylle rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen laskenta seminaarille. Sosiaalinen kestävyys tukee energiaviisasta rakentamista. Seminaari on osa Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikon ohjelmaa, jonka teemana on Kontakti.

Rakennetun ympäristön dataseminaari

06.10.2020

6Aika-hanke Energiaviisaat kaupungit järjestää yhteistyössä Finnish Industrial Internet Forumin (FIIF) ja Dimeccin kanssa webinaarin kiinteistödatan lisäarvosta ja käytännön esimerkeistä.

Kysyntäjousto ja virtuaalivoimalaitokset kaupungeissa -webinaari

03.11.2020

Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun ja Lappeerannan kaupungit yhdessä Smart Otaniemi -hankkeen kanssa järjestävät webinaarin, jossa esitellään kaupunkien virtuaalivoimalaitoskehitykseen liittyviä pilotteja, kokeiluita sekä selvityksiä. Tulossa esimerkiksi esittely Helsingin ja Nuuka Solutionsin yhteisestä pilotista kaupungin palvelurakennusten liittämisestä sähkön kysyntäjoustoon yhdessä Helenin kanssa.

Energia- ja olosuhdedatan visualisointi – webinaari

10.11.2020

Marraskuussa 2020 Valonia, Tampere, Helsinki, Turku, Oulu ja Espoo järjestävät yhteisen webinaarin, jossa käsitellään energia- ja olosuhdedatan visualisointia kaupunkien näkökulmasta. Tapahtumassa esitellään yritysten toteuttamat visualisointipilotit julkisten rakennusten datan pohjalta ja Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kehittämä Energia- ja olosuhdetiedon visualisointiopas.