Tapahtumat > Energiaviisaat palvelurakennukset -webinaari 21.04.2020

21.04.2020

Energiaviisaat palvelurakennukset -webinaari

Aika: 21.4.2020 13:00-15:30

Tervetuloa Energiaviisaat kaupungit hankkeen järjestämään webinaariin kuulemaan ja keskustelemaan ratkaisuista tulevaisuuden energiatehokkaiden, turvallisten ja terveellisten tilojen kehittämiseksi!  

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa kehitetään uusia ratkaisuja rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja älykkääseen ohjaukseen. Hankkeen aikana kaupunkien palvelurakennuksissa pilotoidaan ratkaisuja liittyen rakennusdatan keräämiseen, hyödyntämiseen ja varastointiin sekä kehitetään rakennusten olosuhdeseurantaa. Webinaarissa esitellään kaupunkien ja yritysten yhteistyössä toteuttamia pilotteja. Tavoitteena on, että rakennusdataa voidaan hyödyntää paremmin energiatehokkuuden työkaluna.

Kaupungit haluavat myös käyttää yritysten innovatiivisuutta ja uusinta osaamista palvelukiinteistöjen tuottamien päästöjen vähentämiseksi. Perinteisesti osapuolten välistä yhteistyötä on tehty ns. ESCO-mallin pohjalta. Hankkeessa on kehitetty syksyn 2019 aikana neljää erilaista päivitettyä energiatehokkuuskumppanuusmallia. Malleja on uudistettu yritysten ja kaupunkien välisen vuoropuhelun pohjalta, jossa on tunnistettu kehittämistarpeita ja perinteistä ESCO-mallia koskevia haasteita. Webinaarissa esitellään uudistettuja malleja sekä Helsingin ja Turun kaupunkien suunnitelmia mallien pilotointien suhteen sekä kuullaan Oulun kaupungin kokemuksista sekä kommenttipuheenvuoro malleista yrityspuolen näkökulmasta.

Energiaviisaat palvelurakennukset -webinaari 21.4 – ohjelma ja kutsu

Webinaarin esitykset:

Energiaviisaat palvelurakennukset -webinaarin alustus

Rakennusdatan hyödyntäminen energiatehokkuuden työkaluna

Uudet ratkaisut rakennusdatan keräämiseen ja hyödyntämiseen – kaupunkien yhteiset haasteet – Ilari Rautanen, Tampereen kaupunki

Yritys case: Älykäs data apuna rakennusten energiatehokkuuden parantamisessaTuomas Piippo, Turku City Data Oy

Yritys case: Kysyntäjouston pilotointia Helsingin kaupungin palvelurakennuksissa – Ville Julin, Nuuka Solutions Oy

Yritys case: Älykkään rakennuksen uudet ratkaisut – kävijälaskuri hahmontunnistuksella – Sauli Tujunen, JAS Partners Oy

Yritys case: Monimutkaisesta yksinkertaista – miten energiadatasta saadaan helpommin ymmärrettävää rakennusten käyttäjille? – Henna Paakinaho, Collapick Oy

Kaupunkien ja yritysten energiatehokkuuskumppanuudella vauhtia  kiinteistöjen energiatehokkuustoimiin

Uudistetut energiatehokkuuskumppanuusmallit ja kaupunkien pilotit – Timo Määttä, Helsingin kaupunki ja Kalervo Tuomi, Turun kaupunki

Oulun käyttämien ESCO-mallien esittely ja tulokset – Johanna Mäkelä, Oulun kaupunki

Lisätietoja: Maija Rusanen, Turun kaupunki, maija.rusanen(at).turku.fi

Tulevia tapahtumia

Sosiaalisesti kestävä rakentaminen -seminaari

05.10.2020

TamSAFA ja Energiaviisaat kaupungit -hanke järjestävät Sosiaalisesti kestävä
rakentaminen -seminaarin, joka on jatkoa 2019
järjestetylle rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen laskenta seminaarille. Sosiaalinen kestävyys tukee energiaviisasta rakentamista. Seminaari on osa Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikon ohjelmaa, jonka teemana on Kontakti.

Rakennetun ympäristön dataseminaari

06.10.2020

6Aika-hanke Energiaviisaat kaupungit järjestää yhteistyössä Finnish Industrial Internet Forumin (FIIF) ja Dimeccin kanssa webinaarin kiinteistödatan lisäarvosta ja käytännön esimerkeistä.

Kysyntäjousto ja virtuaalivoimalaitokset kaupungeissa -webinaari

03.11.2020

Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun ja Lappeerannan kaupungit yhdessä Smart Otaniemi -hankkeen kanssa järjestävät webinaarin, jossa esitellään kaupunkien virtuaalivoimalaitoskehitykseen liittyviä pilotteja, kokeiluita sekä selvityksiä. Tulossa esimerkiksi esittely Helsingin ja Nuuka Solutionsin yhteisestä pilotista kaupungin palvelurakennusten liittämisestä sähkön kysyntäjoustoon yhdessä Helenin kanssa.

Energia- ja olosuhdedatan visualisointi – webinaari

10.11.2020

Marraskuussa 2020 Valonia, Tampere, Helsinki, Turku, Oulu ja Espoo järjestävät yhteisen webinaarin, jossa käsitellään energia- ja olosuhdedatan visualisointia kaupunkien näkökulmasta. Tapahtumassa esitellään yritysten toteuttamat visualisointipilotit julkisten rakennusten datan pohjalta ja Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kehittämä Energia- ja olosuhdetiedon visualisointiopas.