Hankkeen yhtenä tavoitteena on laatia ohjausmallit tila- ja toimitilahankkeiden elinkaarivaikutusten ja -kustannusten tarkasteluun. Tarkoituksena on luoda helppokäyttöiset ja monistettavat ohjausmallit sekä elinkaariarvioinnin laskentamallit ja käytännön ohjeet ympäristö- ja energiatavoitteiden asettamiseen, ohjaamiseen ja seuraamiseen. Tätä työtä tukemaan hankkeessa on kartoitettu hiilijalanjälkilaskennan markkinoilla jo olemassa olevia ratkaisuja ja sen pohjalta kehitetty yritysten kanssa yhdessä parempia laskentatyökaluja. Yritysten tarjoamia työkaluja testataan kaupungeissa ja niiden kautta pyritään luomaan näkemys parhaista käytännöistä ja toimintatavoista rakennusten hiilijalanjälkilaskennassa.

Elinkaarilaskenta osana palvelutilaverkkotarkasteluja Helsingissä

03.07.2020

Haasteet Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tämä tavoite aiheuttaa merkittäviä muutospaineita kaupungin uusien ja perusparannettavien palvelurakennusten suunnitteluun ja toteutukseen, sillä kaikissa vaiheissa on huomioitava tehtävien päätösten vaikutus myös kasvihuonekaasupäästöihin ja elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Jo ennen yksittäisen tilahankkeen käynnistymistä palvelutilaverkkotasolla arvioidaan, peruskorjataanko olemassa olevaa rakennuskantaa vai puretaanko ja rakennetaan tilalle uutta. Jatkossa erilaisista tilavaihtoehdoista tarvitaan […]

Rakennushankkeiden hiilijalanjälkilaskenta osana suunnittelun ohjausta Helsingissä

03.07.2020

Haasteet Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tämä tavoite aiheuttaa merkittäviä muutospaineita kaupungin uusien ja perusparannettavien palvelurakennusten suunnitteluun ja toteutukseen, sillä kaikissa vaiheissa on huomioitava tehtävien päätösten vaikutus myös kasvihuonekaasupäästöihin ja elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Helsingin kaupungin palvelurakennushankkeisiin on vähitellen sisällytetty rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaa jo heti hankesuunnitteluvaiheesta lähtien. Pelkkä hiilijalanjäljen laskeminen ei kuitenkaan takaa vähähiilistä […]

Sofiankadun päiväkodin hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

26.06.2020

Haasteet Turun kaupungilla on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää CO2-päästöjä sekä pyrkiä kohti hiilineutraaliutta. Jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa, myös rakentamisen CO2-päästöjä on saatava alas. Turun kaupungin yhtenä tavoitteena on kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskentaa, jotta eri vaihtoehtoja voidaan paremmin vertailla suunnittelun eri vaiheissa ja ohjata rakentamista vähäpäästöiseen suuntaan. Tavoitteet  Työn tavoitteena on laskea suunnitelmien perusteella […]

Skanssin monitoimitalon hankesuunnitteluvaiheen elinkaariratkaisut

26.06.2020

Haasteet Skanssin alue on kasvava ja kehittyvä kaupunginosa, jossa on käynnissä useampi asemakaavoitusprosessi. Alueelle tavoitellaan noin 7000 – 8000 uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä. Skanssiin rakennetaan ekologista ja yhteisöllistä kaupunginosaa, jonka tavoitteena on olla energiatehokkuuden edelläkävijäalue. Alueelle tarvitaan kaupungin palveluja, joista hankesuunnitteluvaiheessa on Skanssin monitoimitalo, jonne tulisi mahdollisesti ykkösvaiheessa ala- ja yläkoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta, […]

Turun Kupittaan liikunta-alueen energiasimulointi ja elinkaarilaskelmat

26.06.2020

Haasteet Turun kaupungin tavoitteena on vähentää päästöjä ja saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2029 mennessä. Rakennusten energiankulutus on yksi merkittävistä päästölähteistä. Turun Kupittaan liikunta-alueella sijaitsee useita urheilurakennuksia ja kenttiä. Alueen kiinteistöissä esiintyy eri vuodenaikoina samanaikaisia jäähdytyksen ja lämmityksen tarpeita, jotka mahdollistavat energiavirtojen alueellisen kierrätyksen ja primäärienergiankulutuksen vähentämisen. Rakennusten toisistaan poikkeavat energian tarpeet mahdollistavat myös paremman uusiutuvan energian […]

Elinkaaren hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskelmat rakentamisessa Tampereella

28.04.2020

Haasteet Energiatehokkaiden rakennusten kehittämisessä on tarve ohjata kaupungin palvelurakennusten elinkaarta kokonaisuutena jo suunnittelun alkuvaiheessa, jotta todelliset rakentamisen elinkaaren vaikutukset tuleva huomioiduiksi. Mm. investointikustannuksen ja käyttökustannuksen rinnalla hankkeiden arvioinnissa on tarve saada huomioitua myös kaupungin strategisten tavoitteiden mukainen hiilineutraalius. Tavoitteet Tavoitteena on kartoittaa, kehittää ja ottaa käyttöön yhdessä arkkitehtien ja rakennusliikkeiden kanssa osaamista ja työkaluja, joilla […]

Superkortteleiden energiankulutuksen ja -tuotannon simulointi Hiedanrannassa

28.04.2020

Haasteet Tampereen kaupungin keskeisenä tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä. Hiedanrannan uuden kaupunginosan tavoitteena on olla 25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan alue, joka toimii hiilinieluna. Alueen kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti alueelle rakennetaan kaksisuuntaiset avoimet energiaverkot, joiden kautta alueen energiavirtoja voidaan tasata niin kutsuttujen superkortteleiden välillä. Superkorttelit ovat monimuotoisesti asumista ja palveluita yhdistäviä suuria […]

Tilahankkeiden elinkaariohjausmallin kehittäminen Helsingissä

10.03.2020

Haasteet Helsinki pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna 2035 ja tämä tavoite aiheuttaa merkittäviä muutospaineita kaupungin uusien ja perusparannettavien palvelurakennusten suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeita ohjaavat elinkaari-, energia- ja ympäristötavoitteet ovat aiemmin olleet ripoteltuina hajanaisesti moniin eri ohjeisiin ja asiakirjoihin eikä suunnitteluratkaisujen vaikutuksia rakennuksen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen ole arvioitu lainkaan.   Tavoitteet Tavoitteena on laatia ohjausmalli, joka kokoaa […]

Investointien hiilijalanjäljen ja kustannusten elinkaarilaskennan kehittäminen Turussa

10.03.2020

Haasteet 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kaupungeilla (Espoo, Helsinki, Tampere, Oulu, Turku, Vantaa) on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää CO2-päästöjä sekä pyrkiä kohti hiilineutraaliutta. Jotta kaupungit voivat saavuttaa ilmastotavoitteensa, myös rakentamisen CO2-päästöjä on saatava alas. Tavoitteet Kaupunkien yhtenä tavoitteena on kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskentaa, jotta eri vaihtoehtoja voidaan paremmin vertailla suunnittelun eri vaiheissa ja ohjata […]