Tapahtumat > Nollaenergiakorttelit 04.12.2018

04.12.2018

Nollaenergiakorttelit

Kaupungeilla on suuri tarve ymmärtää, millä ratkaisuilla alueellinen energiajärjestelmä kiinteistöineen voisi toimia hiilinieluna. Ymmärryksen lisäämiseksi kaupungit hankkivat työkalun alueellisen energiajärjestelmän simulointiin – kaupunkisuunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Tampereella 4.12.2018 järjestettiin markkinakartoitustilaisuus, jossa kartoitettiin olemassa olevia ratkaisuja sekä keskusteltiin tulevaisuuden kaupunkisuunnittelun työkaluista, joilla voitaisiin paremmin tukea nollaenergia-alueiden suunnittelua sekä olemassa olevien alueiden energiajärjestelmien kokonaisoptimointia.

Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen kaupunkien pilottialueet Hiedanranta Tampereella, Skanssi Turussa, Raksilan urheilualue Oulussa sekä Petikko-Varisto Vantaalla, joilla simulointityökalua voisi pilotoida.

Yritykset pääsivät tilaisuudessa esittelemään omia jo olemassa olevia ratkaisujaan alueiden energiasimulointiin. Tilaisuudessa kuultiin myös Tampereen sähkölaitoksen alustus kaksisuuntaisista energiaverkoista sekä Turku energian alustus energiasimuloinnista ja kaksisuuntaisuudesta Skanssissa.

Työpaja-osiossa keskusteltiin yhteisesti mitkä, olisivat simulointimallin tuottamat tärkeimmät tulokset, jotka tukisivat kaupungin aluesuunnittelua sekä päätöksentekoa. Tätä pohdittiin erilaisten käyttäjäprofiilien kautta, jotta voisivat hyödyntää mallia tai siitä irti saatavia tuloksia. Työpajan tuloksista voi lukea lisää tapahtuman materiaalikoosteesta. Työpajoihin osallistuneet olivat yhtä mieltä siitä, että työkalun avulla tulee voida visualisoida myös asumisen investointi- ja elinkaarikustannuksia nyt ja tulevaisuudessa.

Kaupungit tulevat seuraavien kuukausien aikana hankkimaan yhdessä työkalun, jolla voidaan simuloida esimerkiksi energian tuotannon muutoksen ja energiatehokkaampien rakennuksien vaikutuksia kaupungin kasvihuonekaasupäästöihin.

Kutsu ja ohjelma

Työpajan materiaalit

Tulevia tapahtumia