Tapahtumat > Kiinteistöjen datan visualisointi -työpaja osa 2 Tampereella 06.02.2020

06.02.2020

Kiinteistöjen datan visualisointi -työpaja osa 2 Tampereella

Terveelliset, turvalliset ja tehokkaat tilat tulevaisuudessa

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa etsitään uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Hankkeen tavoitteena on nostaa mukana olevat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi mm. energiatehokkaassa asumisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, nollaenergiarakentamisessa sekä käyttäjien ohjaamisessa.
Tapahtuma on jatkoa syksyllä järjestettyyn työpajaan, jossa perehdyttiin energia- ja olosuhdetietojen hyödyntämiseen käyttäjälähtöisesti ja niiden visualisointiin loppukäyttäjille. Toisessa osassa kuullaan kokemuksia ja oppeja kaupunkien toteuttamista kokeiluista ja hankinnoista sekä luodaan katsetta tulevaisuuden tarpeisiin. Millaisia mahdollisuuksia datan visualisoinnilla on, kun tavoitteena on terveelliset, turvalliset ja energiatehokkaat tilat? Työpajassa luodaan kokeiluun ehdotettavia konsepteja kaupunkien tarpeisiin pohjautuen – ryhmiä ovat sparraamassa ja ratkaisuja arvioimassa kaupunkien edustajat.
Tule keräämään ideoita ja eväitä oman yrityksesi ratkaisujen kehittämiseen!

Ilmoittautuminen on päättynyt. 

Paikka ja aika: 6.2.2020 klo 12-16.30 Tampere, Galleria Nottbeck, Finlayson, Satakunnankatu 18, 1 krs / TR 54, Media 54

Ohjelma

12-12.15 Ilmoittautuminen ja kahvit, tilaisuuden avaus
12.15-13 Kaupunkien kokeilujen opit ja tulevaisuuden tarpeet

  • Jari Saukko, Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit Oy – tulevat hankinnat & case Codecontrol, Fiksu peli
  • Emma Berg, Helsingin kaupunki – energia- ja olosuhdedatan visualisoinnin hankinta kouluihin
  • Anton Katajainen, Turun kaupunki – nopeat kokeilut & case Punnu Games, Fantastic Energy -peli

13-13.45 Verkostoitumista ja demojen esittely
13.45-14 LinkDesign: ensimmäisen työpajan tulosten esittely – saimme pienessä ajassa ihan upeita käyttäjille suunnattuja ja visualisoituja konsepteja. Tästä on hyvä jatkaa toiseen työpajaan!

Työpajan aikana työskennellään pienryhmissä, joissa kohtaavat käyttäjien tarpeet ja teknologian mahdollisuudet. Päivän työpajatehtävänä on ideoida ratkaisuja, joiden tavoitteena on terveelliset, turvalliset ja energiatehokkaat kiinteistöt. Työpajan teeman mukaisesti ratkaisussa hyödynnetään kiinteistöjen dataa ja sen visualisointia käyttäjälle kiinnostavalla tavalla. Työpajaan osallistuminen ei vaadi mitään ennakkovalmistautumista – vain avointa ja käyttäjäystävällistä mieltä!

14-14.45 Työpaja osa 1: Ensimmäisessä työpajaosuudessa mietitään pienryhmässä niitä kiinteistön käytön haasteita, jotka halutaan tulevaisuudessa ratkaista? Kenen tai keiden toimintaan ja ymmärrykseen vaikuttamalla voitaisiin vaikuttaa muutokseen? Miten voisimme yhteisellä ratkaisulla saavuttaa jotain merkityksellistä kaupunkien kiinteistöissä? Ja miten motivoisimme ratkaisullamme kiinteistön käyttäjiä tähän? Olisiko datan hyödyntäminen ja sen visualisointi käyttäjille ratkaisu?

14.45-15 Tauko, joka mahdollistaa ajatusten vaihdon muiden kanssa ja nauttimisen mieltä virkistävistä tarjoiluista

15-15.45 Työpaja osa 2: Toisessa työpajaosuudessa haastetaan tiimit miettimään ratkaisunsa vaikuttavuutta. ”Lööppiuutinen” Ilmastosanomiin vuonna 2035 vakuuttaa muut ryhmät ja kaupunkien edustajat siitä, että ryhmän asiantuntemuksen yhdistämällä voidaan mullistaa maailmaa.

15.45-16.30 Ryhmien konseptiesitykset – sparraamassa ja arvioimassa kaupunkien edustajat

Tulevia tapahtumia

Sosiaalisesti kestävä rakentaminen -seminaari

05.10.2020

TamSAFA ja Energiaviisaat kaupungit -hanke järjestävät Sosiaalisesti kestävä
rakentaminen -seminaarin, joka on jatkoa 2019
järjestetylle rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen laskenta seminaarille. Sosiaalinen kestävyys tukee energiaviisasta rakentamista. Seminaari on osa Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikon ohjelmaa, jonka teemana on Kontakti.

Rakennetun ympäristön dataseminaari

06.10.2020

6Aika-hanke Energiaviisaat kaupungit järjestää yhteistyössä Finnish Industrial Internet Forumin (FIIF) ja Dimeccin kanssa webinaarin kiinteistödatan lisäarvosta ja käytännön esimerkeistä.

Virtuaalivoimalaitokset julkisissa kiinteistöissä -webinaari

03.11.2020

Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun ja Lappeerannan kaupungit yhdessä Smart Otaniemi -hankkeen kanssa järjestävät webinaarin, jossa esitellään kaupunkien virtuaalivoimalaitoskehitykseen liittyviä pilotteja, kokeiluita sekä selvityksiä. Tulossa esimerkiksi esittely Helsingin ja Nuuka Solutionsin yhteisestä pilotista kaupungin palvelurakennusten liittämisestä sähkön kysyntäjoustoon yhdessä Helenin kanssa.

Energia- ja olosuhdedatan visualisointi – webinaari

10.11.2020

Marraskuussa 2020 Valonia, Tampere, Helsinki, Turku, Oulu ja Espoo järjestävät yhteisen webinaarin, jossa käsitellään energia- ja olosuhdedatan visualisointia kaupunkien näkökulmasta. Tapahtumassa esitellään yritysten toteuttamat visualisointipilotit julkisten rakennusten datan pohjalta ja Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kehittämä Energia- ja olosuhdetiedon visualisointiopas.