Henkilötietolaki 523/1999 (10 §) / EU:n tietosuoja-asetus 2016/679

Tammikuu 2019

1. Rekisterinpitäjä

Ekokumppanit Oy (18017648-4)Käyntiosoite: Valssipadonraitti 3, 33100 TAMPEREPostiosoite: PL 487, 33101 TAMPEREKotisivut: ekokumppanit.fi

2. Rekisterin vastuuhenkilöt

Energiaviisaat kaupungit -hankkeen projektipäällikkö Jari Saukko (jari.saukko(at)tampere.fi) ja viestintäasiantuntija Carl Willandt (carl.willandt(at)tampere.fi).

3. Rekisterin nimi

Energiaviisaat kaupungit -hankkeen uutiskirjeen postituslista.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään Energiaviisaat kaupungit -hankkeen uutiskirjeen lähettämiseen. Uutiskirjeessä viestitään hankkeen ajankohtaisista asioista.Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisterin sisältämiä tietoja kerätään rekisteröityjen omalla suostumuksella rekisterin käyttötarkoituksen mukaista viestintää varten.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina rekisteröidyn sähköpostiosoite.Tietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään osoitteessa https://energiaviisaat-kaupungit-pv.mail-eur.net/ sijaitsevalla verkkolomakkeella.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriin ilmoitettavat henkilötiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse ja säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri sijaitsee palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä suojatussa tietoverkossa ja laitteistossa. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät tietonsa. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilöille, rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tarpeettomien, virheellisten tai vanhentuneiden tietojen korjaamista tai tietojensa poistamista. Kirjallinen korjaus-/poistamispyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilöille, rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.