Kysely kuntapäättäjille ja asuinkiinteistöjen haltijoille

Tällä kyselyllä kartoitamme jo käytössä olevia palautemenettelyjä ja palkitsemisjärjestelyjä, joilla sitoutetaan tilojen käyttäjät vastuulliseen toimintaan.

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn täällä.