Kevät 2019 on meille Energiaviisaat kaupungit hankkeessa merkittävää aikaa.  Moni kaupunkisuunnitteluun, rakentamisen päästöjen arviointiin ja data-alustoihin liittyvä hankinta on valmisteilla. Valmistelussa olennaista on vuoropuhelu julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Hankkeessa on varattu ostopalveluihin ja pilottien hankintoihin yhteensä 1,45 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelman ja budjetin löydät täältä.

Olemme jo järjestäneet useamman tilaisuuden, joissa tavoitteena on yhdessä yritysten kanssa ymmärtää, mikä on fiksuin tapa edetä energiaviisaiden kaupunkien rakentamisessa.  Työ on vasta alussa, mutta aikataulu on tiukka.

Vuoden 2019 aika on tulossa vielä:

  • Markkinakartoituksia ja –vuoropuhelutilaisuuksia
  • Julkisia hankintoja, joiden kautta valitaan toimittajat pilotteihin
  • Pilotointien käynnistäminen. Näissä keskitymme erityisesti
    • käyttäjälähtöisyyteen sekä
    • energian säästöön tilojen terveellisyydestä tinkimättä.

Me haluamme, että yritykset voivat yhdessä tarjoamiemme pilottikohteiden avulla luoda ja kokeilla uusia, entistäkin parempia ratkaisuja.  Haluamme, että pilotointien ja palvelumuotoilun avulla yritykset kasvavat ja saavat laajennettua toimintaansa Suomessa ja ulkomailla.

Erilaisia kohteita rakennuksesta kaupunginosaan

Rakennusalalla tarve älykkäille ratkaisuille on kasvaa voimakkaasti. Olemme valinneet kolmentyyppisiä kohteita pilotteja varten:

  • älykäs asuinrakennus
  • energiaviisaat julkiset palvelukiinteistöt
  • korttelit- ja kaupunginosat

Aluetasolla yhdistetään energiaviisaat rakennukset ja energiajärjestelmä siten, että hyödytetään molempia ja vähennetään esimerkiksi pakkasten aikaan hiilestä ja öljystä riippuvaisten huippuvoimalaitosten käyttötarvetta ja siten vähennetään päästöjä.

Yritys, käytä tämä tilaisuus laajentua ja oppia

Rakennusten lisäksi suuressa roolissa on kerättävän energiatiedon ja käyttäjäkokemuksien yhdistäminen digitaalisella alustalla. Olosuhdetiedon visualisointi käyttäjille ja tiedon käyttäminen entistä paremman kiinteistön ylläpidon välineenä ovat esimerkkejä sovelluksista, joita voi syntyä pilottien myötä. Kaupunkeja kiinnostaa luonnollisesti myös säästää rahaa erilaisia palveluita hyödyntämällä.

Meidän tavoitteemme on tarjota kokeilu- ja kehitysalusta yrityksille, joilla on halu kasvaa. Haluamme edistää erityisesti uusien vähähiilisten palveluiden ja tuotteiden syntyä.

Kuusi kaupunkia ovat yhdistäneet voimansa ja koettavat löytää yhteisiä ratkaisuja, jotka voivat vaikuttaa kolmannekseen Suomen väestöstä ja joista voi löytyä kansainvälistä potentiaalia! Tule mukaan!

Tuomas Vanhanen – Projektipäällikkö

 Tilaa vielä uutiskirjemme ja seuraa meitä twitterissä niin kuulet tulevista tapahtumistamme