Toteutamme hankkeessamme lukuisia konkreettisia pilotteja todellisissa kohteissa. Osa piloteista on jo käynnissä, osa vielä suunnitteluvaiheessa. Haluamme kutsua mukaamme ihmisiä ja yrityksiä, joilla on olemassa selkeä visio tulevaisuuden urbaanista, energiaviisaasta asumisesta ja elämisestä, joko suuremman kokonaisuuden tai mielenkiintoisen yksityiskohdan osalta. Tervetuloa mukaan energiaviisaiden joukkoon!

Pilottihankkeet

Elinkaarilaskenta osana palvelutilaverkkotarkasteluja Helsingissä

03.07.2020

Haasteet Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tämä tavoite aiheuttaa merkittäviä muutospaineita kaupungin uusien ja perusparannettavien palvelurakennusten suunnitteluun ja toteutukseen, sillä kaikissa vaiheissa on huomioitava tehtävien päätösten vaikutus myös kasvihuonekaasupäästöihin ja elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Jo ennen yksittäisen tilahankkeen käynnistymistä palvelutilaverkkotasolla arvioidaan, peruskorjataanko olemassa olevaa rakennuskantaa vai puretaanko ja rakennetaan tilalle uutta. Jatkossa erilaisista tilavaihtoehdoista tarvitaan […]

Rakennushankkeiden hiilijalanjälkilaskenta osana suunnittelun ohjausta Helsingissä

03.07.2020

Haasteet Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tämä tavoite aiheuttaa merkittäviä muutospaineita kaupungin uusien ja perusparannettavien palvelurakennusten suunnitteluun ja toteutukseen, sillä kaikissa vaiheissa on huomioitava tehtävien päätösten vaikutus myös kasvihuonekaasupäästöihin ja elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Helsingin kaupungin palvelurakennushankkeisiin on vähitellen sisällytetty rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaa jo heti hankesuunnitteluvaiheesta lähtien. Pelkkä hiilijalanjäljen laskeminen ei kuitenkaan takaa vähähiilistä […]

Sofiankadun päiväkodin hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

26.06.2020

Haasteet Turun kaupungilla on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää CO2-päästöjä sekä pyrkiä kohti hiilineutraaliutta. Jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa, myös rakentamisen CO2-päästöjä on saatava alas. Turun kaupungin yhtenä tavoitteena on kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskentaa, jotta eri vaihtoehtoja voidaan paremmin vertailla suunnittelun eri vaiheissa ja ohjata rakentamista vähäpäästöiseen suuntaan. Tavoitteet  Työn tavoitteena on laskea suunnitelmien perusteella […]