Kokeilussa työkalu kiinteistömassan energiankulutuksen seurantaan

02.07.2020

Turussa on kevään aikana testattu erilaisia ratkaisuja rakennusten datan hyödyntämiseen ja seurantaan.  Syksyllä 2019 Turun kaupunki järjesti nopeiden kokeilujen kilpailutuksen osana Energiaviisaat kaupungit -hanketta. Jatkoon valittiin viisi kokeilua toteutettaviksi kaupungin palvelurakennuksissa. Yhdessä kokeilussa on kehitetty Microsoft Power BI:n visualisointi- ja analytiikkatyökalun liittämistä koko kaupungin rakennuskantaan suoraan Granlund Managerin kautta. Kokeilua on toteutettu yhteistyössä Granlund Consulting […]

Digikaksoset tuovat uusia näkökulmia Helsingin alakouluihin

01.07.2020

Playsign Oy yhdessä Helsingin kaupungin rakennetun omaisuuden hallinnan kanssa on kehittänyt Energiaviisaat kaupungit –hankkeessa kolmelle helsinkiläiselle alakoululle digitaalisia kaksosia, jotka visualisoivat koulujen rakennusmallien pohjalle kouluista mitattua energia- ja olosuhdetietoa. Kokeilu jatkuu vuoden 2020 loppuun. Pääkäyttäjäryhmänä Playsign Oy:n ratkaisuilla ovat erityisesti 9-12-vuotiaat koulujen oppilaat sekä koulujen opettajat. Tarkoitus on, että selaimella käytettävät käyttöliittymät digikaksosiin(linkki määritelmään) mahdollistavat […]

Tulossa energia-aiheinen webinaarisarja syksyllä

29.06.2020

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hanke järjestää syksyllä 2020 webinaarisarjan, jossa esitellään hankkeen tuloksia ja toteutettuja pilotteja. Ilmoittautuminen osaan tilaisuuksista on jo auki! Hankkeen aikana on toteutettu kokeiluja kaupungeissa yhteistyössä yritysten kanssa sekä selvitetty erilaisten energiaviisaiden ratkaisujen soveltuvuutta niin alueiden kuin rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Elokuussa alkavassa webinaarisarjassa esitellään ajankohtaisiin ja keskustelua herättäviin energiateemoihin liittyviä pilotteja ja niiden […]

Turku pyytää tarjouksia energiatehokkuuspalveluista palvelurakennuksiin

22.06.2020

Kaupungin palvelurakennukset kuten koulut, liikuntahallit, päiväkodit ovat merkittäviä energiankuluttajia kaupungeissa. Energiatehokkuustoimenpiteitä toteuttamalla sekä energiankäyttöä tehostamalla voidaan saada aikaa merkittäviä säästöjä energiankulutuksesta. Tämä edistää myös Hiilineutraali Turku 2029 tavoitteen toteutumista. Turun kaupungin tavoitteena on pilotoida energiatehokkuuspalveluita neljässä eri palvelurakennuksessa tavoitteena energiatehokkuuden ja olosuhteiden parantaminen. Tarkoituksena on valita tarjouskilpailun perusteella kaksi eri palveluntuottajaa mukaan pilotointiin. Hankinta toteutetaan […]

Etsitään pelitestaajia rakennusdatan visualisointikokeiluun

11.06.2020

Energiaviisaat kaupungit -hankkeen kokeilussa turkulainen pelistudio Punnu Games kehittää rakennusten kulutusdatan visualisointia ja etsii testaajia kokeilemaan erilaisia ratkaisuja. Miten tehdä rakennusten datasta kuten energiasta ja vedenkulutuksesta helposti ymmärrettävää ja hauskaa? Tähän kysymykseen etsitään vastausta 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa, jossa tehdään erilaisia kaupunkien palvelurakennusten dataa hyödyntäviä kokeiluja. Visualisoinnin ja pelillistämisen teemoihin paneuduttiin toukokuussa 2019 järjestetyssä Energy […]

Kaukolämmön kulutuksen optimointiin haetaan ratkaisuja

09.06.2020

Helsinki on julkaissut Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa hankintailmoituksen nopeista kokeiluista, joilla haetaan ratkaisuja kaukolämmön kulutuksen optimointiin. Kaukolämmön kulutukseen haetaan ratkaisuja, koska Helsinki pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna 2035, ja merkittävä osa kaupungin omistamien palvelurakennuksen hiilidioksidipäästöistä syntyy rakennusten lämmityksestä. Vaikka energiantuotannot päästöt laskevat, täytyy kaukolämmön kulutusta myös vähentää, jotta hiilineutraalius voidaan saavuttaa. Helsingin julkistamien kokeiluiden hinta on maksimissaan […]

Olosuhdetiedon havainnollistamisen kokeilu avasi näkökulmia tiedon ymmärrettävyyteen ja hyödynnettävyyteen Helsingissä

27.05.2020

Helsinki toteutti yhdessä Atea Finland Oy:n kanssa kolmen kuukauden kokeilun Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Merihaassa vuonna 2020. Kokeilussa kokeiltiin olosuhdeanturointia, anturidatan visualisointia ja kerättiin käyttäjäpalautetta käyttöliittymästä ja kokeiluprosessista. Opetustilojen olosuhteiden seuranta on erittäin oleellinen osa ilmanvaihdon säätämisessä ja toimivuuden varmistamisessa. Ilmanvaihto on yksi merkittävimmistä energian kuluttajista nykyaikaisissa palvelurakennuksissa ja sen toimivuus vaikuttaa vahvasti tilojen opiskeluolosuhteisiin. […]

Turussa kehitetään rakennusten olosuhdeseurantaa yhdessä käyttäjien kanssa

20.05.2020

Turussa on kevään aikana testattu erilaisia ratkaisuja rakennusten olosuhdeseurantaan pilottikohteina olevissa koulussa ja monitoimitalossa. Yhdessä rakennusten käyttäjien, ratkaisuja tuottavien yritysten sekä Turun tilapalvelukeskuksen ja Valonian kanssa on mietitty tapoja esittää olosuhdetietoja rakennusten käyttäjille sekä kehitetty palautteenantomenetelmiä ja seurantaa ylläpidon tueksi. Syksyllä 2019 Turun kaupunki järjesti nopeiden kokeilujen kilpailutuksen osana Energiaviisaat kaupungit -hanketta. Jatkoon valittiin viisi […]

Tampereella on käynnissä useita älyasuinpilotteja

14.05.2020

Älyasuinpilotit antavat vastauksia energiaviisauteen Miten yhdistää ihmisen arki ja energiaviisas asuminen? Mikä on ihmisen rooli asukkaana, huoltohenkilönä tai kiinteistönomistajana? Entä mitä ihminen voi tehdä, ja taas mitä voidaan tehdä automaatiolla valmiiksi ja helpoksi taustalla? Käytetyn energian määrä ja siitä aiheutuva ympäristökuorma kuvataan vaikeilla määreillä ja sanoilla, kuten tuotettuina kilowattitunteina ja hiilidioksidiekvivalenttitonneina. Energian määrän selvittäminen näkyy […]

Turku valmistelee energiatehokkuuspalveluiden hankintaa

07.05.2020

Turun kaupungin tavoitteena on pilotoida energiatehokkuuskumppanuuspalveluita neljässä eri palvelurakennuksessa tavoitteena energiatehokkuuden ja olosuhteiden parantaminen. Tarkoituksena on valita tarjouskilpailun perusteella kaksi eri palveluntuottajaa mukaan pilotointiin. Tarjouskilpailusta on nyt julkaistu ennakkoilmoitus, jossa jaetaan tietoa käynnistyvästä hankinnasta. Energiatehokkuuskumppanuusmallin mukaisessa sopimuksessa yritys ottaa vastuun tilaajan yhden tai useamman rakennuksen energiatehokkuustoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vastaa tavoiteltujen säästöjen saavuttamisesta. Osana […]

Yhteiskehittämisellä energiasta kiinnostavaa ja järjestelmistä käyttäjäystävällisiä

05.05.2020

Turussa on kevään aikana yhteiskehitetty ratkaisuja rakennusten mittareista ja antureista kerättävän datan hyödyntämiseen. Pilottikohteina olevissa kouluissa, monitoimitaloissa ja päiväkodissa on mietitty tapoja, joilla lisätä tietoa ja ohjata käyttäjiä energiatehokkuuteen oman rakennuksen dataa visualisoimalla ja tuomalla toiminnan vaikutuksia ilmi. Syksyllä 2019 Turun kaupunki järjesti nopeiden kokeilujen kilpailutuksen osana Energiaviisaat kaupungit -hanketta. Jatkoon valittiin viisi kokeilua toteutettaviksi […]

Kiinteistöjen energiatehokkuutta ja joukkoliikennettä parantaviin hankekokeiluihin on valittu yritykset

21.04.2020

Nopeat kokeilut -haku etsi hankeideoita yrityksiltä Nopeat kokeilut 9 -ideahausta jätettiin julkinen Hilma -ilmoitus 25.03.2020 ja haku sulkeutui 15.04 klo 16.00. Hausta ilmoitettiin myös mm. Energiaviisaat Kaupungit uutiskirjeessä sekä Energiaviisaat www-sivustolla. Yrityksiltä haettiin hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin, tukemaan 6Aika Energiaviisaat kaupungit – ja 6Aika Vähähiilinen liikkuminen -hankkeiden tavoitteita. Määräaikaan mennessä saatiin 18 tarjousta Saimme […]