Hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää rakennusten energiatehokkuuden parantamista ja etsiä ratkaisuja lähes nollaenergiarakentamisen ja energiamurroksen asettamiin kiinteistöjen energiatehokkuuden ja tehonhallinnan kehittämisen haasteisiin. Tätä voidaan edistää mahdollistamalla rakennusten toimiminen virtuaalivoimalaitoksina sekä kysyntäjousto, toteuttamalla rakennuksissa erilaisia energiatehokkuutta parantavia toimia, optimoimalla esimerkiksi ilmanvaihdon ja lämmityksen toimintaa säilyttäen kuitenkin optimaaliset olosuhteet sekä edistämällä rakennusten käyttäjien mahdollisuuksia vaikuttaa omalla toiminnallaan rakennuksen energiankulutukseen.

Koulurakennuksen energiasimulointi Turussa

16.07.2020

Haasteet Turun kaupungilla on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää CO2-päästöjä sekä pyrkiä kohti hiilineutraaliutta. Rakennusten energiankulutus on yksi merkittävistä päästölähteistä. Turun kaupungin tavoitteena on löytää kustannustehokkaita keinoja rakennusten energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseen. Tavoitteet Hankkeen aikana toteutettiin energiasimulointi Turussa sijaitsevassa Nummenpakan koulun Halisten yksikössä. Simuloinnin tavoitteena oli kartoittaa rakennuksen energiajärjestelmää sekä tuottaa ehdotuksia energiatehokkuustoimenpiteistä. Simuloinnissa kartoitettiin, suunniteltiin sekä […]

Sofiankadun päiväkodin hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

26.06.2020

Haasteet Turun kaupungilla on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää CO2-päästöjä sekä pyrkiä kohti hiilineutraaliutta. Jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa, myös rakentamisen CO2-päästöjä on saatava alas. Turun kaupungin yhtenä tavoitteena on kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskentaa, jotta eri vaihtoehtoja voidaan paremmin vertailla suunnittelun eri vaiheissa ja ohjata rakentamista vähäpäästöiseen suuntaan. Tavoitteet  Työn tavoitteena on laskea suunnitelmien perusteella […]

Skanssin monitoimitalon hankesuunnitteluvaiheen elinkaariratkaisut

26.06.2020

Haasteet Skanssin alue on kasvava ja kehittyvä kaupunginosa, jossa on käynnissä useampi asemakaavoitusprosessi. Alueelle tavoitellaan noin 7000 – 8000 uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä. Skanssiin rakennetaan ekologista ja yhteisöllistä kaupunginosaa, jonka tavoitteena on olla energiatehokkuuden edelläkävijäalue. Alueelle tarvitaan kaupungin palveluja, joista hankesuunnitteluvaiheessa on Skanssin monitoimitalo, jonne tulisi mahdollisesti ykkösvaiheessa ala- ja yläkoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta, […]

Haukiputaan paloasemalla pyritään säästämään energiaa datan avulla

02.06.2020

Haasteet Mitä dataa tulee kerätä, jotta se edistäisi kiinteistön energiatehokkuutta? Ratkaisuja etsittiin nopeiden kokeilujen kilpailuiden kautta. Pilottikiinteistö on Haukiputaan paloasema Oulussa. Tavoitteet Kokeilussa tehdään IoT-pohjaisen anturijärjestelmän ja kiinteistön automaatiojärjestelmän välille integraatio. Integrointi mahdollistaa kokeilussa toteutettavan olosuhteiden hallinnan parantamisen, sekä ilmanvaihdon ohjausmuutoksella saavutettavan energiansäästön asiakkaan hyödyksi. Kokeilussa asennetaan 8 erilaista olosuhdeanturia. Kokeilussa haetaan energiansäästöjä ja olosuhdehallinnan […]

Kumppanuusmallien kehittäminen energiatehokkuuteen Turussa

18.05.2020

Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa Turkun ja Helsingin kaupunkien tavoitteena on kehittää yhdessä markkinoiden ja konsulttien kanssa uudistettuja ESCO-malleja – energiatehokkuuskumppanuusmalleja, niin että ne vastaavat paremmin sekä yritysten että kaupunkien tavoitteisiin.  Turussa malleja pilotoidaan neljässä eri palvelurakennuksessa tavoitteena energiatehokkuuden ja olosuhteiden parantaminen.

Elinkaaren hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskelmat rakentamisessa Tampereella

28.04.2020

Haasteet Energiatehokkaiden rakennusten kehittämisessä on tarve ohjata kaupungin palvelurakennusten elinkaarta kokonaisuutena jo suunnittelun alkuvaiheessa, jotta todelliset rakentamisen elinkaaren vaikutukset tuleva huomioiduiksi. Mm. investointikustannuksen ja käyttökustannuksen rinnalla hankkeiden arvioinnissa on tarve saada huomioitua myös kaupungin strategisten tavoitteiden mukainen hiilineutraalius. Tavoitteet Tavoitteena on kartoittaa, kehittää ja ottaa käyttöön yhdessä arkkitehtien ja rakennusliikkeiden kanssa osaamista ja työkaluja, joilla […]

Energiapalvelualusta-pilotti Tampereella

28.04.2020

Haasteet Energiajärjestelmä muuttuu yhä älykkäämmäksi ja hajautetummaksi. Yhä pienempien, hajanaisempien ja moninaisempien energiaresurssien entistäkin tehokkaampi hallitseminen sekä avoimen markkinan mahdollistaminen ovat haasteita, jotka poikkileikkaavat koko energia-alaa. Yksi mahdollinen ratkaisu ongelmaan on energiapalveluiden tarjoaminen, myyminen ja ostaminen alustan avulla. Jotta energiapalvelualustan, energia-alan Foodora tai Wolt, käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa ja käyttöä saataisiin skaalattua, seuraavat asiat on […]

Superkortteleiden energiankulutuksen ja -tuotannon simulointi Hiedanrannassa

28.04.2020

Haasteet Tampereen kaupungin keskeisenä tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä. Hiedanrannan uuden kaupunginosan tavoitteena on olla 25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan alue, joka toimii hiilinieluna. Alueen kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti alueelle rakennetaan kaksisuuntaiset avoimet energiaverkot, joiden kautta alueen energiavirtoja voidaan tasata niin kutsuttujen superkortteleiden välillä. Superkorttelit ovat monimuotoisesti asumista ja palveluita yhdistäviä suuria […]

Vuoreksen nollaenergiakortteli

24.04.2020

Haasteet Tampereen kaupunki järjesti Vuoreksen Isokuusen kaupunginosaan sijoittuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 21.3. – 14.6.2019. Kilpailussa etsittiin toteutusmalleja Vuoreksen Isokuusen puurakentamisalueen keskustakorttelille. Tavoitteet Tavoitteena oli löytää erityisesti korttelitason älykkäitä ja innovatiivisia energiaratkaisuja, jotka hyödyntävät vähäpäästöisiä energiamuotoja, esineiden internetiin perustuvia ratkaisuja sekä käyttäjälähtöisiä palveluita. Kortteli on osa Isokuusen puurakentamisen aluetta. Energiaratkaisujen lisäksi kilpailussa etsittiin toteutusmallia asuinalueen tiiviille, […]

Sisäilmatietojen visualisointi ja hyödyntäminen palvelurakennuksissa Tampereella

14.04.2020

Haasteet Pilotin kohteena ovat Tampereen kaupungin Leinolan lukio, Tampereen kaupungin Klassillinen lukio ja Tampereen kaupungin Keskusvirastotalo. Leinolan koulukiinteistö, joka on rakennettu 1993, koostuu kolmesta rakennuksesta– useampaan kertaan laajennetusta päärakennuksesta ja lisärakennuksesta sekä sen laajennusosasta. Lisärakennuksen laajennusosa on vuokratila. Klassiseen lukioon kuuluu 1905 rakennettu vanha osa sekä vuonna 1964 rakennettu ja hiljattain remontoitu (2013-2016) uusi osa. […]

Kumppanuusmallien kehittäminen energiatehokkuuteen Helsingissä

10.03.2020

 Haasteet Koulut, liikuntahallit, päiväkodit ynnä muut palvelukiinteistöt ovat merkittäviä energiankuluttajia kaupungeissa ja niissä on edelleen suuri mahdollisuus tehostaa energian käyttöä, vähentää korjausvelkaa ja pienentää Hiilineutraali Helsinki -ohjelman mukaisesti hiilijalanjälkeä. Yritysten ja kaupunkien välistä energiansäästöyhteistyötä on tehty muun muassa ESCO-mallin (ESCO = Energy Saving COmpany) pohjalta. Näissä malleissa yritykset tekevät energiansäästötoimenpiteitä kiinteistöissä ja kaupunki maksaa yrityksille […]