Koulurakennuksen energiasimulointi Turussa

16.07.2020

Haasteet Turun kaupungilla on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää CO2-päästöjä sekä pyrkiä kohti hiilineutraaliutta. Rakennusten energiankulutus on yksi merkittävistä päästölähteistä. Turun kaupungin tavoitteena on löytää kustannustehokkaita keinoja rakennusten energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseen. Tavoitteet Hankkeen aikana toteutettiin energiasimulointi Turussa sijaitsevassa Nummenpakan koulun Halisten yksikössä. Simuloinnin tavoitteena oli kartoittaa rakennuksen energiajärjestelmää sekä tuottaa ehdotuksia energiatehokkuustoimenpiteistä. Simuloinnissa kartoitettiin, suunniteltiin sekä […]

Turun palvelurakennusten energiadatan visualisointikokeilu

15.07.2020

Haasteet Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on tavoitteena löytää uusia ratkaisuja siihen, millä tavalla dataa voidaan hyödyntää ja visualisoida niin, että se on erilaisille käyttäjille ymmärrettävää ja auttaa tekemään energiaviisaita valintoja. Tavoitteet  Punnu Gamesin kanssa toteutetussa kokeilussa testattiin uusia ratkaisuja julkisten rakennusten datan esittämiseen pelillisyyttä ja visualisointia hyödyntäen. Kokeilua varten luotiin sovellus, jonka kautta testaajat pystyivät tarkastelemaan […]

Elinkaarilaskenta osana palvelutilaverkkotarkasteluja Helsingissä

03.07.2020

Haasteet Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tämä tavoite aiheuttaa merkittäviä muutospaineita kaupungin uusien ja perusparannettavien palvelurakennusten suunnitteluun ja toteutukseen, sillä kaikissa vaiheissa on huomioitava tehtävien päätösten vaikutus myös kasvihuonekaasupäästöihin ja elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Jo ennen yksittäisen tilahankkeen käynnistymistä palvelutilaverkkotasolla arvioidaan, peruskorjataanko olemassa olevaa rakennuskantaa vai puretaanko ja rakennetaan tilalle uutta. Jatkossa erilaisista tilavaihtoehdoista tarvitaan […]

Rakennushankkeiden hiilijalanjälkilaskenta osana suunnittelun ohjausta Helsingissä

03.07.2020

Haasteet Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tämä tavoite aiheuttaa merkittäviä muutospaineita kaupungin uusien ja perusparannettavien palvelurakennusten suunnitteluun ja toteutukseen, sillä kaikissa vaiheissa on huomioitava tehtävien päätösten vaikutus myös kasvihuonekaasupäästöihin ja elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Helsingin kaupungin palvelurakennushankkeisiin on vähitellen sisällytetty rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaa jo heti hankesuunnitteluvaiheesta lähtien. Pelkkä hiilijalanjäljen laskeminen ei kuitenkaan takaa vähähiilistä […]

Sofiankadun päiväkodin hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

26.06.2020

Haasteet Turun kaupungilla on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää CO2-päästöjä sekä pyrkiä kohti hiilineutraaliutta. Jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa, myös rakentamisen CO2-päästöjä on saatava alas. Turun kaupungin yhtenä tavoitteena on kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskentaa, jotta eri vaihtoehtoja voidaan paremmin vertailla suunnittelun eri vaiheissa ja ohjata rakentamista vähäpäästöiseen suuntaan. Tavoitteet  Työn tavoitteena on laskea suunnitelmien perusteella […]

Skanssin monitoimitalon hankesuunnitteluvaiheen elinkaariratkaisut

26.06.2020

Haasteet Skanssin alue on kasvava ja kehittyvä kaupunginosa, jossa on käynnissä useampi asemakaavoitusprosessi. Alueelle tavoitellaan noin 7000 – 8000 uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä. Skanssiin rakennetaan ekologista ja yhteisöllistä kaupunginosaa, jonka tavoitteena on olla energiatehokkuuden edelläkävijäalue. Alueelle tarvitaan kaupungin palveluja, joista hankesuunnitteluvaiheessa on Skanssin monitoimitalo, jonne tulisi mahdollisesti ykkösvaiheessa ala- ja yläkoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta, […]

Turun Kupittaan liikunta-alueen energiasimulointi ja elinkaarilaskelmat

26.06.2020

Haasteet Turun kaupungin tavoitteena on vähentää päästöjä ja saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2029 mennessä. Rakennusten energiankulutus on yksi merkittävistä päästölähteistä. Turun Kupittaan liikunta-alueella sijaitsee useita urheilurakennuksia ja kenttiä. Alueen kiinteistöissä esiintyy eri vuodenaikoina samanaikaisia jäähdytyksen ja lämmityksen tarpeita, jotka mahdollistavat energiavirtojen alueellisen kierrätyksen ja primäärienergiankulutuksen vähentämisen. Rakennusten toisistaan poikkeavat energian tarpeet mahdollistavat myös paremman uusiutuvan energian […]

Energiaviisas koululainen -viestintäkonseptin pilotointi Turussa

05.06.2020

Turussa Paattisten koulussa kokeiltiin syksyllä 2019 Valonian suunnittelemaa viestinnällistä ja toiminnallista konseptia, jonka avulla on tarkoitus tuoda energiatehokkuuden ja energiaviisaan toiminnan teemoja lähemmäs alakouluikäisiä ja aktivoida heitä tarkastelemaan koulurakennusta tarkemmin tästä näkökulmasta Haasteet Julkisten rakennusten käyttäjät eivät koe omaa rooliaan ja toimintansa vaikutuksia merkittäviksi rakennuksen energiankulutuksen kannalta. Erityisesti kouluympäristössä on tarpeellista löytää keinoja, joilla aktivoidaan […]

Haukiputaan paloasemalla pyritään säästämään energiaa datan avulla

02.06.2020

Haasteet Mitä dataa tulee kerätä, jotta se edistäisi kiinteistön energiatehokkuutta? Ratkaisuja etsittiin nopeiden kokeilujen kilpailuiden kautta. Pilottikiinteistö on Haukiputaan paloasema Oulussa. Tavoitteet Kokeilussa tehdään IoT-pohjaisen anturijärjestelmän ja kiinteistön automaatiojärjestelmän välille integraatio. Integrointi mahdollistaa kokeilussa toteutettavan olosuhteiden hallinnan parantamisen, sekä ilmanvaihdon ohjausmuutoksella saavutettavan energiansäästön asiakkaan hyödyksi. Kokeilussa asennetaan 8 erilaista olosuhdeanturia. Kokeilussa haetaan energiansäästöjä ja olosuhdehallinnan […]

Oulunsalossa visualisoidaan käyttäjille olosuhteita ja energiankulutusta

01.06.2020

Haasteet Oulunsalon Kirkonkylän koululle on pilotoitu Fourdegin järjestelmää. Koulussa optimoidaan huoneen tarkkuudella mukava/sopiva tai oikea lämpötila ja sisäilman laatu, kun tilat ovat käytössä. Iltaisin ja viikonloppuisin vähennetään turvallisesti sovituissa rajoissa lämmitystä, kun ilmanvaihtokin on pienemmällä ja automaattisesti opittuna ennakoiden palautetaan mukava lämpötila valmiiksi, kun kiinteistö on taas käytössä. Tällaista näkymää saadaan ulos heidän oman järjestelmän […]

Oulussa tehtiin Raksilan urheilualueen energiavisio

01.06.2020

Haasteet Alueella on suuria urheilukiinteistöjä: Oulun uimahalli, Oulun jäähalli, Ouluhalli, pesäpallostadion, tekojääkenttä sekä harjoitusjäähalli. Harjoitusjäähallia lukuun ottamatta kiinteistöt ovat kaupungin omistuksessa. Rakennusten yhteenlaskettu energiankulutus on 16 400 MWh. Energiavirtojen selvitys alueella on tarpeellista, koska alueella on tällä hetkellä menossa suuria perusparannuksia sekä rakennetaan uudisrakennusta. Uimahallin hankeselvitys odottaa päätöstä uudisrakennuksesta tai peruskorjauksesta. Tavoitteet Tiedossa on ollut, että jäähallista […]

Kumppanuusmallien kehittäminen energiatehokkuuteen Turussa

18.05.2020

Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa Turkun ja Helsingin kaupunkien tavoitteena on kehittää yhdessä markkinoiden ja konsulttien kanssa uudistettuja ESCO-malleja – energiatehokkuuskumppanuusmalleja, niin että ne vastaavat paremmin sekä yritysten että kaupunkien tavoitteisiin.  Turussa malleja pilotoidaan neljässä eri palvelurakennuksessa tavoitteena energiatehokkuuden ja olosuhteiden parantaminen.